Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”

WIEDZA – NAUKA – PASJA – PRZYGODA – PRACA

 

Zespół Szkół Zawodowych to jedyna szkoła w powiecie dębickim, która prowadzi nabór do klasy mundurowej. Nasze liceum pozwala zdobyć nie tylko fundamentalną wiedzę ogólnokształcącą z rozszerzoną geografią i językiem angielskim, ale przede wszystkim skierowane jest do uczniów zainteresowanych pracą w służbach mundurowych. W ramach nauki uczniowie, oprócz typowych przedmiotów objętych programem klas licealnych, będą dodatkowo zgłębiać tajniki funkcjonowania służb mundurowych (policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojska).

 

Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”

Zajęcia z „edukacji mundurowej” prowadzą żołnierze 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy. Młodzież podczas zajęć uczy się budowy broni, techniki i taktyki użycia broni, bierze udział w zajęciach na strzelnicy, uczy się rzutów granatem, patrolowania oraz technik kamuflażu. Żołnierze prowadzą również zajęcia z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej oraz zapoznają młodzież z tajnikami pracy w służbach mundurowych. Uczniowie uczestniczą w zajęciach samoobrony oraz kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, mają również rozszerzony program wychowania fizycznego. Kadeci wyjeżdżają na  3 dniowe obozy sprawnościowo – wojskowe, gdzie w praktyce sprawdzają umiejętności nabyte podczas szkolenia. Klasa mundurowa w ramach zajęć specjalistycznych wyjeżdża na wiele ciekawych wycieczek w celu zapoznania się z pracą innych służb mundurowych, odwiedza Komendę Powiatową Policji, Oddział Antyterrorystyczny w Zaczerniu, Państwową Straż Pożarną, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Jednostki Wojskowe, Zakład Karny oraz Laboratorium Kryminalistyczne.

Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”

W czasie wielu wyjazdów do jednostek terenowych młodzież zapozna się z najnowszym sprzętem i wyposażeniem służb mundurowych, zdobędzie umiejętności strzeleckie, sportowe i medyczne. Uczeń opanuje wiedzę i umiejętności z zakresu: edukacji wojskowej, bezpieczeństwa, kryminalistyki, taktyki przetrwania w terenie, zapobiegania przestępczości, prawa karnego i procesowego, strzelectwa i budowy broni oraz pracy w służbach mundurowych. Weźmie też udział w zajęciach z samoobrony, biegach na orientację, technikach bokserskich, pierwszej pomocy przedmedycznej i rzutów granatem.

Uczniowie klasy mundurowej startują i odnoszą duże sukcesy w zawodach sportowo-obronnych tj. „Sprawni jak żołnierze”, zawodach strzeleckich oraz pierwszej pomocy przedmedycznej PCK.

Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna” Czytaj więcej: Liceum Ogólnokształcące „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”

Uczeń po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego – „klasa mundurowa” może kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych. Dzięki dużej sprawności fizycznej oraz dodatkowym zajęciom z „edukacji mundurowej” może zdawać na kierunki uniwersyteckie związane z służbami mundurowymi lub przystąpić do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego.

Dlaczego warto podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym – „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”?

 • Zaproponowany kierunek jest bardzo ciekawą alternatywą dla nudnej nauki w szkole.
 • Zajęcia z edukacji mundurowej prowadzą żołnierze 33 Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy.
 • Program liceum poszerzony został o bardzo wiele ciekawych zajęć i wycieczek.
 • Uczymy profesjonalnego posługiwania się bronią podczas zajęć na strzelnicy.
 • Organizujemy obozy sportowo – wojskowe na poligonie w Nowej Dębie.
 • Organizujemy nocne bytowania w lesie doskonaląc techniki survivalowe.
 • W naszej szkole spotkasz się ze znakomitą kadrą nauczającą.
 • Ukończenie liceum ogólnokształcącego wzbogaconego o dodatkowe zajęcia pozwalać będzie naszym absolwentom na przystępowanie do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego czy też na kierunki uniwersyteckie związane ze służbami mundurowymi.

Zaproponowany przez nas program innowacji w klasie mundurowej kształtuje:

 • wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 • wiedzę o organizacjach mundurowych w Polsce,
 • umiejętność praktycznego posługiwania się językami obcymi: angielskim, niemieckim, szczególnie przydatnymi na filologiach obcych,
 • sprawność fizyczną,
 • umiejętności samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • umiejętność strzelania z różnych rodzajów broni,
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania służb mundurowych oraz przepisów prawa karnego,
 • wiedzę z zakresu zabezpieczenia bojowego, logistycznego i medycznego,
 • zasady żołnierskiego zachowania się.

Czytaj więcej: Dlaczego warto podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym – „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”?  Czytaj więcej: Dlaczego warto podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym – „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”? Czytaj więcej: Dlaczego warto podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym – „klasa mundurowa – Obrona Terytorialna”?

 

Od września 2017 r. szkoła współpracuje z 33 Batalionem Lekkiej Piechoty z Dębicy

Żołnierze w ramach zajęć specjalistycznych uczą młodzież „edukacji mundurowej”.

Uczniowie poznają:

- regulaminy musztry indywidualnej i zespołowej,

- zasady użycia i budowę broni,

- taktykę i techniki postaw strzeleckich w terenie,

- rzuty granatem do celu,

- budowę oraz parametry taktyczno – techniczne radiostacji,

- zasady korespondencji radiowej w terenie,

- obsługę noktowizora i termowizora,

- podstawy samoobrony,

- zasady udzielania pierwszej pomoc na polu walki,

- podstawy patrolowania i kamuflażu,

- S.E.R.E – sposoby przetrwania w terenie.

Zajęcia pozwalają młodzieży na zapoznanie się z najnowszym wyposażeniem wojska używanym w terenie.

 Czytaj więcej: Od września 2017 r. szkoła współpracuje z 33 Batalionem Lekkiej Piechoty z Dębicy  Czytaj więcej: Od września 2017 r. szkoła współpracuje z 33 Batalionem Lekkiej Piechoty z Dębicy Czytaj więcej: Od września 2017 r. szkoła współpracuje z 33 Batalionem Lekkiej Piechoty z Dębicy

Porozumienia o współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej

W dniu 6 marca 2019 r nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej z Rzeszowa   na mocy porozumienia  wojsko będzie wspierać działania edukacyjne szkoły i prowadzić zajęcia z edukacji mundurowej w klasach mundurowych. Żołnierze  3PBOT oraz  33 Batalionu Piechoty Lekkiej  Dębicy bardzo mocno angażują się w działania szkolne wspierając postawy patriotyczne i aktywnie uczestnicząc  w życiu szkoły. Klasa mundurowa w ramach porozumienia wielokrotnie gościła na terenie 33 blp w Dębicy uczestnicząc w specjalistycznych zajęciach.  

Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej  Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej  Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej

Porozumienia o współpracy z Komendą Policji w Dębicy

18 lutego 2011 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy został podpisany list intencyjny w sprawie sprawowania nadzoru merytorycznego nad klasą pierwszą Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym – specjalność „edukacja policyjna”. Pracownicy Komendy w ramach współpracy prowadzą regularne zajęcia z młodzieżą.

Klasa mundurowa w ramach zajęć specjalistycznych wielokrotnie gościła w Komendzie Policji w Dębicy, Oddziale Antyterrorystycznym w Zaczerniu, Zakładzie Karnym i Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.

Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z Komendą Policji w Dębicy Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z Komendą Policji w DębicyCzytaj więcej: Porozumienia o współpracy z Komendą Policji w Dębicy

Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej

W dniu 3 marca 2014 r. nasza szkoła podpisała porozumienie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie  dotyczące współpracy. Na mocy porozumienia nasza szkoła może korzystać z zasobów uczelni: sal wykładowych, obiektów i  materiałów. Dzięki współpracy nasza młodzież wyjeżdża do Warszawy i ma możliwość zakwaterowania na terenie uczelni, uczestniczenia w zajęciach, warsztatach oraz korzystania z bazy militarnej Akademii Sztuki Wojennej.

Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej  Czytaj więcej: Porozumienia o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej