Zasady rekrutacji 2021/2022

Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji 2020/2021

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

 

 

TECHNIKUM 5- LETNIE -                             Szkoła ponadpodstawowa

Kierunki:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wiedza o społeczeństwie

oraz jeden do wyboru: język angielski, geografia, biologia

Technik hotelarstwa

Geografia

oraz jeden do wyboru: język angielski, język niemiecki, WOS

Technik usług kelnerskich

geografia

oraz jeden do wyboru: język angielski, język niemiecki

Istnieje możliwość wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami ucznia: historia, WOS, biologia, matematyka, język angielski, język niemiecki.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE

Z innowacją pedagogiczną – edukacja mundurowa – Obrona Terytorialna

język angielski, geografia

oraz jeden do wyboru: historia, WOS, biologia, matematyka

Istnieje możliwość wyboru trzeciego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami ucznia: historia, WOS, biologia, matematyka, język angielski, język niemiecki