Zasady rekrutacji 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji 2020/2021

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

TECHNIKUM 5- LETNIE -                             Szkoła ponadpodstawowa

Kierunki:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wiedza o społeczeństwie

Technik hotelarstwa

Język angielski

Technik usług kelnerskich

Wiedza o społeczeństwie

Istnieje możliwość wyboru drugiego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami ucznia: historia, WOS, biologia, matematyka, język angielski, język niemiecki.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE

Z innowacją pedagogiczną – edukacja mundurowa – Obrona Terytorialna

język angielski, geografia

Istnieje możliwość wyboru trzeciego przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami ucznia: historia, WOS, biologia, matematyka, język angielski, język niemiecki