Historia Naszej Szkoły

1951 roku dyrekcja zakładu zwróciła się do Ministra Przemysłu Chemicznego z prośbą o utworzenie szkoły chemicznej.

 b_150_100_16777215_00_images_strona_image007.jpg

1 września 1951 roku otworzono Zasadniczą Szkołę Chemiczną. Dokonano naboru do dwóch klas: klasy laborantów chemicznych i klasy aparatowych przemysłu chemicznego. W każdej klasie było po 44 uczniów

 

 W 1952 roku uruchomiono laboratorium chemiczne w suterenach ZTS. Pierwszym dyrektorem szkoły został pan Edward Kaczmarczyk.

 

W roku szkolnym 1952/1953 staraniem ZTS szkoła otrzymała swoje pomieszczenia w pięciu barakach

 

 W roku szkolnym 1952/1953 dyrektorem szkoły był pan Lisiewicz Tadeusz

 b_150_100_16777215_00_images_strona_image009.jpg

 W roku 1953/1954 dyrektorem szkoły została pani mgr Irena Michalewska – polonistka, która funkcję dyrektora piastowała do roku 1959

 

12 lutego 1954roku szkoła przeszła pod zarząd Ministerstwa Oświaty, a nadrzędną jednostką było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

W roku 1957 otwarto Technikum Chemiczne dla pracujących, w tymże roku rozpoczyna także działalność Komitet Rodzicielski, Samorząd Szkolny i drużyna harcerska, która prowadziła później bardzo aktywną pracę artystyczną, muzyczną i turystyczną

 b_150_100_16777215_00_images_strona_image011.jpg

Od września 1959 roku dyrektorem szkoły został pan mgr Kazimierz Piotrowski.

 

We wrześniu 1960 roku powstaje pomaturalna szkoła laborantów chemicznych,

 

w roku szkolnym 1962/1963 powstaje młodzieżowe technikum chemiczne.

 

 W roku 1971 powstaje liceum zawodowe, a w roku 1977 wieczorowe studium zawodowe dla pracowników ZTS.

 

W roku 1978 rozpoczyna działalność technikum gospodarki wodnej.

 

15 IX 1963 roku szkoła przenosi się z baraków do nowego budynku szkolnego - Szkoły Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

W roku 1975 oddany zostaje do użytku nowy internat w którym zamieszkało 130 uczniów

 b_150_100_16777215_00_images_strona_image013.jpg

W styczniu 1978 roku zostaje powołany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, w skład którego wchodzą następujące działy nauczania: technikum chemiczne, technikum gospodarki wodnej, liceum zawodowe i zasadnicza szkoła chemiczna. Pod kierownictwem pana dyr. Kazimierza Piotrowskiego szkoła obchodziła uroczyście 25-lecie i 30-lecie swojego istnienia. Jubileusze tej szkoły były także jubileuszami Pana Dyrektora, który pracował w szkole od czasu jej powstania.

 

W roku 1986 pan dyr. Kazimierz Piotrowski przeszedł na emeryturę, a dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych został pan mgr Andrzej Wróbel, pod kierownictwem którego szkoła rozwija się dalej; powstają nowe działy nauczania, mianowicie: klasa technikum spożywczego, analizy środków spożywczych i technikum hotelarskiego.

 

Od roku 1988 funkcjonuje liceum ogólnokształcące. Obecnie szkoła kształci uczniów w czterech specjalizacjach zawodowych.

2000 rok – nowy rok szkolny rozpoczął się inauguracją obchodów 50 – lecia istnienia Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu z udziałem władz oświatowych i samorządowych – 13 października odbył się Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej połączony z obchodami Jubileuszu 50 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu.

2001 rok – 20 grudnia odbyło się otwarcie nowej pracowni multimedialnej w obecności władz oświatowych i samorządowych. Pieniądze na wyposażenie pracowni pochodziły z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.

2002 rok – od września nowego roku szkolnego rozpoczyna swoją działalność Szkolny Klub Europejski, który ma na celu, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, przybliżyć młodzieży wiedzę o krajach należących do unii.

2004 rok – 25 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora mgr Andrzeja Wróbla. – od września nowym dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu został mgr Sławomir Słyś. Pod jego rządami szkoła zmieniła swój wygląd zarówno wewnętrzny jak i na zewnątrz. Dyrekcja szkoły czyni starania, aby jej wyposażenie było nowoczesne, a warunki nauki atrakcyjne.

2008 rok – od września w szkole otwarto nowy kierunek technik kelner związany z potrzebami prężnie rozwijającego się środowiska, obchodzono także Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej połączony z Podsumowaniem Rywalizacji Sportowej.

2009 rok – szkoła otrzymała wojewódzki certyfikat dla szkół promujących zdrowie, który zobowiązuje ją do dalszej i owocnej pracy w tej dziedzinie.

2010 rok – 15 kwietnia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu wzięli udział w uroczystej mszy żałobnej poświęconej tragicznie zmarłym Rodakom w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

2010 rok – rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączono z inauguracja obchodów związanych z 60 – leciem istnienia Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu – właściwe uroczystości jubileuszowe odbyły się w listopadzie w obecności władz oświatowych, samorządowych, zaproszonych gości, byłych i obecnych nauczycieli.

2011 rok – od września tego roku zostało otwarte w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym. To pierwsza tego typu klasa w Powiecie Dębickim.

2012 rok – od 16 – 26 stycznia gościli w naszej szkole uczniowie wraz z opiekunami z miasta Mardin w południowej części Turcji. Goście z Turcji chcieli poznać jak wygląda przygotowanie do zawodu hotelarstwa w polskiej szkole.

2013 rok – Szkoła pod kierownictwem dyrektora Sławomira Słyś dalej się rozwija. Prawie każda sala posiada audiowizualny, funkcjonują dobrze wyposażone pracownie; multimedialna, gastronomiczna, pracownie językowe, siłownia, biblioteka.

2014 rok - Szkoła realizuje program staży w Hiszpanii dla uczniów Technikum w ramach projektu Leonardo da Vinci IVT– Projekty Mobilności.

b_150_100_16777215_00_images_strona_image012.jpg