Pedagog

b_150_100_16777215_00_images_pedagog.jpg

Praca pedagoga szkolnego realizowana jest w zakresie następujących zadań:

  • prowadzenia badań oraz diagnozowania uczniów w kontekście indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, a także psychofizycznych możliwości uczniów, aby móc ocenić przyczynę słabszych wyników edukacyjnych,
  • diagnozowania kwestii wychowawczych w szkole  w celu wspierania rozwoju uczniów oraz rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w odpowiednio dobranych formach do konkretnego problemu,
  • podejmowania działań z obszaru profilaktyki uzależnień oraz innych problemów młodzieży,
  • minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, a także zapobiegania zaburzeniom zachowania i wdrażanie różnego rodzaju form pomocy w środowisku zarówno szkolnym, jak i pozaszkolnym,
  • prowadzenia działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • pomocy rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu osobistych predyspozycji, możliwości oraz uzdolnień młodzieży,
  • wspierania nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

poniedziałek  10.25-12.25

wtorek  9.35-10.40,   11.25-12.45

środa 9.35-11.30

czwartek 8.50-10.40,   11.25-12.25

piątek 8.50-10.40