Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla uczniów i opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – w dalszej części RODO - informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 34a, 39 - 206 Pustków 3.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Tomasz Szczygieł, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • Celem przetwarzania jest:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Szkoły, prowadzenia prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. udzielanie pomocy przedmedycznej uczniom, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP - Art. 9 ust. 2 lit. h;
  4. promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.

   Czytaj więcej...