Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa umożliwia uczniowi poszerzenie i utrwalenie wiadomości teoretycznych uzyskanych w szkole oraz nabycie umiejętności praktycznych w danym zawodzie. W czasie odbywania praktyk uczeń powinien zapoznać się z działalnością zakładu w którym  odbywa praktykę samodzielnie wykonywać prace. Uczeń powinien zdobyć umiejętność pracy w zespole wyrobić w sobie właściwy stosunek do wykonywanej pracy. W miarę możliwości wykorzystać język obcy np. w zakresie obsługi gości. W czasie praktyki zawodowej uczeń prowadzi dzienniczek praktyk. Nadzór nad przebiegiem programu praktyk w zakładzie sprawuje opiekun praktyk.

 Ocena praktyki

Przy ocenianiu ucznia pracodawca powinien brać pod uwagę następujące kryteria:

  • umiejętności zdobyte w czasie praktyk,
  • sposób wykonywania czynności,
  • zaangażowanie ucznia przy wykonywaniu prac,
  • sposób prowadzenia dzienniczka praktyk,
  • samodzielność i pracowitość,
  • przestrzeganie dyscypliny,
  • kultura osobista,
  • znajomość języka obcego i umiejętność posługiwania się nim w kontaktach z ludźmi(gośćmi).

Ocena końcowa ucznia z praktyki zawodowej zawiera opinie i ocenę jego pracy wystawioną w zakładzie przez opiekuna praktyk.

Wykaz pracodawców z branży gastronomiczno-hotelarskiej do realizacji praktyk zawodowych w roku szkolnym 2020/2021
na kierunkach kształcenia:

 1. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 2. TECHNIK HOTELARSTWA
 3. TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

1.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach staży zagranicznych – Hiszpania, Włochy ( po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku projektowego )

2. REWITA -ZAKOPANE OŚRODEK  WCZASOWO-WYPOCZYNKOWY  w KOŚCIELISKU i ZAKOPANYM

3. Restauracja  Hotel „LORD” Dębica

4. Restauracja Hotel „GOLD” Dębica

5. Gościniec Dębicki  Dębica

6. Promy UNITY LINE w Świnoujściu

7. Elmi pizzeria &restauracja Brzeźnica

8. Restauracja pensjonat Dwór na Wolicy -Dębica

9. Catering Staf. Bogusław Filipek Dębica

10. Restauracja &Bar Kaktus Dębica

11. Kompleks  wypoczynkowy SEDNA Jastrzębia Góra

12. Zamek Camelot Dębica

13. Hotel Polski Mielec

14. Hotel Millenium w Żyrakowie

2.

TECHNIK HOTELARSTWA

1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach staży zagranicznych –Hiszpania Włochy ( po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku projektowego )

2. REWITA -ZAKOPANE OŚRODEK  WCZASOWO -WYPOCZYNKOWY  w KOŚCIELISKU i ZAKOPANYM

3. Restauracja  Hotel „LORD” Dębica

4. Restauracja Hotel „GOLD” Dębica

5. Gościniec Dębicki  Dębica

6. Promy UNITY LINE w Świnoujściu

7.  Elmi pizzeria &restauracja Brzeźnica

8. Restauracja pensjonat Dwór na Wolicy -Dębica

9. Catering Staf Bogusław Filipek Dębica

10. Restauracja &Bar Kaktus Dębica

11. Kompleks  wypoczynkowy SEDNA Jastrzębia Góra

12. Zamek Camelot Dębica

13. Hotel Polski Mielec

14. Hotel Millenium w Żyrakowie

15. Zajazd „U Teremulki” w Poroninie

3.

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach staży zagranicznych – Hiszpania, Włochy ( po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku projektowego )

2. REWITA -ZAKOPANE OŚRODEK  WCZASOWO -WYPOCZYNKOWY w KOŚCIELISKU i ZAKOPANYM

3. Restauracja  Hotel „LORD” Dębica

4. Restauracja Hotel „GOLD” Dębica

5. Gościniec Dębicki Dębica

6. Promy UNITY LINE w Świnoujściu

7. Elmi pizzeria & restauracja Brzeźnica

8. Restauracja pensjonat Dwór na Wolicy - Dębica

9. Catering Staf. Bogusław Filipek Dębica

10. Restauracja & Bar Kaktus Dębica

11. Kompleks wypoczynkowy SEDNA Jastrzębia Góra

12. Zamek Camelot Dębica

13. Hotel Polski Mielec

14. Hotel Millenium w Żyrakowie

15. Zajazd „U Teremulki” w Poroninie

Uczniowie mogą wskazać także indywidualnie miejsce odbywania praktyk zawodowych pod warunkiem, że pracodawca spełnia przepisy prawa w tym zakresie.