Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

Projekt pt."Praktyka czyni mistrza" zakończony...

15 grudnia 2022 r. oficjalnie  zakończona została realizacja kolejnego już projektu staży zagranicznych dla Naszych Uczniów w ramach działania Erasmus+. W projekcie wzięło udział 32 uczniów, którzy odbyli staże w Hiszpanii. Działania podjęte podczas realizacji projektu zostały bardzo wysoko ocenione przez Narodową Agencję Erasmus+. W październiku tego roku Dyrektor Szkoły złożył kolejny wniosek projektowy w ramach Nowego Erasmus+, tym razem ukierunkowany na wymianę zagraniczną młodzieży, w którym brać udział mogą także uczniowie klas licealnych naszej szkoły - wyniki konkursu wniosków poznamy w lutym 2023 r.. Poniżej ocena merytoryczna zakończonego projektu...

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu ERASMUS+

Czytaj więcej...Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w  Pustkowie - Osiedlu był beneficjentem programu pod tytułem „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” o numerze: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020. Wartość projektu to 74 626 euro, przyznanych ze środków Komisji Europejskiej

Czytaj więcej...

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA STAŻ DO HISZPANII

Przygotowania do  wyjazdu drugiej grupy na staż do Hiszpanii idą pełną parą.  W dniach 21 i 22 grudnia  2021 roku uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu kulturowym. Tematyka spotkań obejmowała:

 1. Geografię Hiszpanii i jej podział administracyjny,
 2. Kuchnię Hiszpanii,
 3. Historię, mentalność i zwyczaje Hiszpanów oraz Hiszpanek.

  Czytaj więcej...

Staże w Hiszpańskiej Maladze - Erasmus+

W związku z rozporządzeniem rządu Republiki Włoskiej (art. 1 dekretu ustawodawczego nr 127/2021) podstawowym dokumentem przyjęcia uczniów na staże w ramach programu Erasmus + we Włoszech jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw COVID-19. Biorąc pod uwagę powyższe i w celu umożliwienia wszystkim chętnym uczniom Naszej szkoły odbycia ww. stażu informuję uczniów aplikujących do udziału w stażu, że planowana jest zmiana kraju odbywania stażu i termin. Staż odbędzie się w Hiszpanii w miejscowości Malaga w terminie: od 04.04.2022 r. do 22.04.2022 r. plus dodatkowe dni przeznaczone na podróż po otrzymaniu ostatecznej akceptacji Narodowej Agencji programu Erasmus+.

 

                                                                                                                              Zespół Projektowy

Rozpoczynamy nabór na staż do Włoch w ramach projektu ERASMUS+

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie-Curie w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków-Osiedle, ul. Pustków-Osiedle 34 a

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie

realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu  pt.” Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, nr umowy: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020, suma dofinansowania projektu: 74 626 EURO.
obejmującym: 

 • 3-tygodniowe staże zawodowe w zakładach pracy w Weronie, region administracyjny Wenecja Euganejska państwo: Włochy.
 • Termin: 28-03-2022r. do 15-04-2022r. 
 • zorganizowane zajęcia kulturowo-pedagogiczne we Włoszech,
 • zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w szkole.

  Czytaj więcej...

Spotkanie z Rodzicami

 Wylot do Hiszpanii i staże w Granadzie już coraz bliżej. W związku z tym w  dniu 11 maja 2021 roku odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych spotkanie z uczniami wyjeżdzającymi na staż oraz ich rodzicami. Podczas spotkania został szczegółowo omówiony 3 tygodniowy program pobytu w Hiszpanii. Uczniowie odebrali dyplomy ukończenia 20 godzinnego kursu języka angielskiego oraz dyplomy ukończenia przygotowania kulturowo – pedagogicznego.

Czytaj więcej...

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH INFORMUJĄCYCH O NASZYM PROJEKCIE

https://powiatdebicki.pl/aktualnosci/aktualnosci/poleca-do-hiszpanii-i-wloch,art-1957

https://www.zszpustkow.edu.pl/index.php/staze-i-praktyki-w-hiszpanii-i-we-wloszech

https://www.zszpustkow.edu.pl/images/Start_stay_zagranicznych.pdf

https://www.zszpustkow.edu.pl/index.php/aktualnosci/986-dzien-hiszpanski-on-line

https://powiatdebicki.pl/aktualnosci/oswiata/poleca-do-hiszpanii-i-wloch,art-1957

https://ziemiadebicka.pl/poleca-do-hiszpanii-i-wloch/

https://www.facebook.com/permalink.php?id=225165470974495&story_fbid=1755462117944815

https://debica.tv/poleca-do-hiszpanii-i-wloch-2/

https://debica.naszemiasto.pl/uczniowie-zespolu-szkol-zawodowych-w-pustkowieosiedlu/ar/c5-7789042

https://powiatdebicki.pl/uczniowie-zsz-w-pustkowie-osiedlu-pojada-na-staze-zagraniczne,news-1774?wdsw=0

Życie Gminy - lipiec 2020

Regulamin naboru na staże w Hiszpanii i we Włoszech 2020 - 2021

Regulamin Naboru: Regulamin naboru - Erasmus+ 2020/21

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - Erasmus +

Informacja o przetwarzaniu danych w ramach rekrutacji do projektu Erasmus+

Poniżej linki do stron internetowych  Naszych Partnerów w Hiszpanii i Włoszech:

https://universalmobitaly.com/

https://www.facebook.com/mobilityprojects/

https://www.mobilityprojects.com/pl/

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Universal-MobItaly-109981003761504/

Mamy To !!! … Uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu pojadą na staże zagraniczne.

Czytaj więcej...Wśród 1035 wniosków złożonych do Narodowej Agencji Programów Erasmus+akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, pozytywnie zaopiniowano 270 wniosków szkół z całej Polski. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie uplasował się na 101 miejscu pierwszej tury realizacji projektów, jako jedyny z Powiatu Dębickiego.

Projekt unijny pt. „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” stał się już kolejny raz nieodłącznym, ważnym i niezwykle atrakcyjnym elementem kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu. Uczestnikami staży zagranicznych do Włoch i Hiszpanii będą w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu. Projekt skierowany jest także, do tegorocznych ósmoklasistów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w Zespole Szkół Zawodowych na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Czytaj więcej...