Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

Rozpoczynamy nabór na staż do Włoch w ramach projektu ERASMUS+

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie-Curie w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków-Osiedle, ul. Pustków-Osiedle 34 a

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie

realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu  pt.” Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, nr umowy: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020, suma dofinansowania projektu: 74 626 EURO.
obejmującym: 

  • 3-tygodniowe staże zawodowe w zakładach pracy w Weronie, region administracyjny Wenecja Euganejska państwo: Włochy.
  • Termin: 28-03-2022r. do 15-04-2022r. 
  • zorganizowane zajęcia kulturowo-pedagogiczne we Włoszech,
  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w szkole.

    Czytaj więcej...

Spotkanie z Rodzicami

 Wylot do Hiszpanii i staże w Granadzie już coraz bliżej. W związku z tym w  dniu 11 maja 2021 roku odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych spotkanie z uczniami wyjeżdzającymi na staż oraz ich rodzicami. Podczas spotkania został szczegółowo omówiony 3 tygodniowy program pobytu w Hiszpanii. Uczniowie odebrali dyplomy ukończenia 20 godzinnego kursu języka angielskiego oraz dyplomy ukończenia przygotowania kulturowo – pedagogicznego.

Czytaj więcej...

LINKI DO STRON INTERNETOWYCH INFORMUJĄCYCH O NASZYM PROJEKCIE

https://powiatdebicki.pl/aktualnosci/aktualnosci/poleca-do-hiszpanii-i-wloch,art-1957

https://www.zszpustkow.edu.pl/index.php/staze-i-praktyki-w-hiszpanii-i-we-wloszech

https://www.zszpustkow.edu.pl/images/Start_stay_zagranicznych.pdf

https://www.zszpustkow.edu.pl/index.php/aktualnosci/986-dzien-hiszpanski-on-line

https://powiatdebicki.pl/aktualnosci/oswiata/poleca-do-hiszpanii-i-wloch,art-1957

https://ziemiadebicka.pl/poleca-do-hiszpanii-i-wloch/

https://www.facebook.com/permalink.php?id=225165470974495&story_fbid=1755462117944815

https://debica.tv/poleca-do-hiszpanii-i-wloch-2/

https://debica.naszemiasto.pl/uczniowie-zespolu-szkol-zawodowych-w-pustkowieosiedlu/ar/c5-7789042

https://powiatdebicki.pl/uczniowie-zsz-w-pustkowie-osiedlu-pojada-na-staze-zagraniczne,news-1774?wdsw=0

Życie Gminy - lipiec 2020

Regulamin naboru na staże w Hiszpanii i we Włoszech 2020 - 2021

Regulamin Naboru: Regulamin naboru - Erasmus+ 2020/21

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - Erasmus +

Informacja o przetwarzaniu danych w ramach rekrutacji do projektu Erasmus+

Poniżej linki do stron internetowych  Naszych Partnerów w Hiszpanii i Włoszech:

https://universalmobitaly.com/

https://www.facebook.com/mobilityprojects/

https://www.mobilityprojects.com/pl/

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Universal-MobItaly-109981003761504/

Mamy To !!! … Uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu pojadą na staże zagraniczne.

Czytaj więcej...Wśród 1035 wniosków złożonych do Narodowej Agencji Programów Erasmus+akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, pozytywnie zaopiniowano 270 wniosków szkół z całej Polski. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie uplasował się na 101 miejscu pierwszej tury realizacji projektów, jako jedyny z Powiatu Dębickiego.

Projekt unijny pt. „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” stał się już kolejny raz nieodłącznym, ważnym i niezwykle atrakcyjnym elementem kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu. Uczestnikami staży zagranicznych do Włoch i Hiszpanii będą w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu. Projekt skierowany jest także, do tegorocznych ósmoklasistów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w Zespole Szkół Zawodowych na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Czytaj więcej...