Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego

Termin

Konsultacje maturalne

J. Urbańska

cały rok szkolny

Liga Ochrony Przyrody

J. Łukaszewska

cały rok szkolny

Klub humanitarny

H. Lichwa

cały rok szkolny

Zajęcia pływackie

J. Szerszeń

cały rok szkolny

Przygotowanie do zawodów sportowych

J. Szerszeń

cały rok szkolny

Przygotowanie o zawodów strzeleckich

J. Szerszeń

cały rok szkolny

Zajęcia w ramach innowacji – steward / stewardessa

B. Ząbek

cały rok szkolny

Przygotowanie do egzaminu zawodowego

B. Ząbek

cały rok szkolny

Kółko informatyczne

K. Szewczuk

cały rok szkolny

 

Klub Młodego Odkrywcy

B. Krupa

D. Sadkowska-Kaczka

K. Osak

A. Rokita

 

 

cały rok szkolny

Zajęcia przygotowujące do matury z wosu i historii

 

D. Sadkowska-Kaczka

 

cały rok szkolny

Szkolne Koło Caritas

B. Krupa

ks. J. Bociek

cały rok szkolny

Koło Profesjonalnej Obsługi Gości

B. Krupa

cały rok szkolny

 

Koło dziennikarsko-czytelnicze

D. Sadkowska-Kaczka

A. Rokita

K. Osak

R. Dykiel

 

cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski

R. Dykiel

cały rok szkolny

Zespół Dziennikarski „Zdrówko”

H. Lichwa

B. Krupa

cały rok szkolny