Opis projektu

ZSZ w Pustkowie jako pierwszy w Powiecie Dębickim i jeden z nielicznych w województwie podkarpackim będzie realizował projekt staży i praktyk zagranicznych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu kształcących się w zawodach kelner, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa i będą w grupie wiekowej 17-19 lat - zostaną podzieleni na dwie grupy 18 osobowe, w każdej grupie będzie trzy osobowy zespół rezerwowy.

  

Pobyt na praktykach w Hiszpanii ma na celu wykształcenie u młodzieży dodatkowej motywacji do praktycznej nauki i doskonalenia języka angielskiego i hiszpańskiego, który obecnie określany jest jako język międzynarodowy branży gastronomiczno hotelarskiej. Udział w tym projekcie daje młodym możliwość podniesienia jakości praktycznego kształcenia zawodowego, co podniesie efektywność współpracy z przedsiębiorstwami zarówno na rynku lokalnym, regionalnym jak i w Europie. Kolejnym ważnym elementem praktyki zawodowej za granicami kraju jest porównanie standardów zawodowych na konkretnych stanowiskach w kraju i w Hiszpanii, co w konsekwencji przyczyni się do niwelowania barier  i różnic w pracy zawodowej na terenie Unii Europejskiej a także zwiększy konkurencyjność europejczyków w stosunku do pracowników z innych części świata pracujących na terenie zjednoczonej Europy. W efekcie pozwoli to na wykorzystanie dobrych i sprawdzonych wzorców europejskich umiejętności na gruncie lokalnym i regionalnym oraz zwiększy szanse zatrudnienia w okresie powszechnej globalizacji. Zdobyte w trakcie zagranicznych staży praktyczne umiejętności potwierdzone certyfikatami wpłyną na obiektywną, zgodną z istniejącymi standardami zawodowymi, ocenę doświadczenia młodego, potencjalnego pracownika ubiegającego się o pracę na rynku rodzimym.

 

 

Działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu nr 2013-1-PL1-LEO01-37123 pt. "Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej drogą do kariery zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej"