Opis projektu

Spis treści

 

 

Unijne pieniądze na szkolnictwo zawodowe

Uczniowie szkół zawodowych powiatu dębickiego od września br.uczestniczyć będą w projekcie unijnym „Podkarpacie stawia na zawodowców”. 

Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany przez ponad dwa lata - od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2014 r. Ogółem jego wartość wynosi 3,8 mln zł. To kwota, którą Powiat Dębicki pozyskał na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

Idea projektu skupia się na wzmocnieniu współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami - 904 uczniów zostanie skierowanych na praktyki lub płatne staże w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. Przy współpracy z pracodawcami opracowane zostaną 4 nowe programy nauczania konkretnych zawodów, powstanie ponadto 25 programów zajęć dodatkowych, co zaowocuje wzbogaconą ofertą edukacyjną szkół. Ponad 800 uczniów weźmie udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, np. język obcy zawodowy, umiejętności zawodowe lub wyrównujących dysproporcje edukacyjne. Młodzież będzie mogła skorzystać z oferty 12 form kursów i szkoleń zawodowych oraz 15 form zajęć dodatkowych i wyrównawczych. W ramach projektu utworzone zostaną 4 nowe pracownie edukacyjno -zawodowe, wspierające młodzież w wyborze dalszej ścieżki zawodowej. Dotychczas pracownie tego typu istniały w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz w Zespole Szkoł nr 4 w Dębicy. Ponad 1,3 mln zł przeznaczonych zostanie na zmodernizowanie 10 pracowni zawodowych, które wzbogacą się o pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt oraz pracownie komputerowe z nowym oprogramowaniem. Z przystąpienia do projektu skorzystają również nauczyciele – bedą mieli możliwość ukończenia kursów kwalifikacyjnych dla doradców zawodowych, kursów obsługi nowoczesnych programów komputerowych oraz szkoleń metodycznych. 3 szkoły wdrożą nowe sposoby zarządzania placówką oparte na technologii komputerowej. 

W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły zawodowe w powiecie; Zespół Szkół Zawodowych nr 1, Zespół Szkół nr 2 – zarządzający całością projektu, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, a ponadto Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu oraz Zespół Szkół w Brzostku.