Co robimy w roku szkolnym 2023/2024

 PLAN WYDARZEŃ I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

 

 

Rodzaj wydarzenia/uroczystości

 

Data

Formy realizacji

Odpowiedzialni

 

Uroczysta inauguracja roku szkolnego  2023/2024 w kościele i szkole

 

4 września  2023r.

uroczysta msza w kościele, spotkanie Dyrektora, nauczycieli  i wychowawców 

z uczniami

ks. J. Bociek, p. dyr. S. Słyś

 

 

Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej,

Wspomnienie napaści ZSRR na Polskę

wrzesień  2023r.

wspomnienie września ’39 podczas lekcji w wybranych klasach

p. R. Dykiel (SU),  p. K. Tumiński,

p. D. Sadkowska-Kaczka

 

Ognisko integrujące uczniów i nauczycieli

wrzesień  2023r.

ognisko

uczniowie różnych klas wraz z wychowawcą

 

Sprzątanie Świata

wrzesień  2023r.

praca na rzecz szkoły i jej otoczenia

p. J. Łukaszewska oraz kl. 1 z p. Rokitą

 

Tydzień Zakazanych Książek

18-24 września 2023

forma dowolna

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. R. Dykiel

 

Europejski Dzień Języków Obcych

wrzesień 2023

forma dowolna

p. A. Rokita, p. A. Dziurgot, p. R. Dziedzic

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Narodowe Czytanie  2023

wrzesień 2023r.

 

czytanie „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej

p. A. Rokita, p. K. Osak oraz kółko dziennikarsko - czytelnicze.

 

Światowy Dzień Uśmiechu

październik  2023r.

forma dowolna

p. A. Jagodzińska, SU, p. R. Dykiel

 

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

październik  2023r.

forma dowolna

p. A. Rokita, p. K. Osak

 

Konkursy czytelnicze

cały rok

konkursy

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. D. Sadkowska-Kaczka, A. Dziurgot, p. R. Dykiel

 

Międzynarodowy Dzień Zwierząt

październik  2023r.

zbiórka żywności dla zwierząt

SU, p. R. Dykiel, p. A. Jagodzińska

 

Dzień Edukacji Narodowej i działania związane z 250. rocznicą powstania KEN-u

październik  2023r.

forma dowolna

p. A. Dziurgot z kl. II, SU, p. R. Dykiel,

p. K. Tumiński, p. D. Sadkowska_Kaczka

 

Konkurs „Trucizny z domowego komina”

październik  2023r.

konkurs dla uczniów kl.8 SP  i szkół  średnich

p. J. Łukaszewska

 

Światowy Dzień Żywności

październik 2023r.

forma dowolna

p. J. Łukaszewska

 

Promocja zdrowego stylu życia

cały rok

różne formy

p. B. Krupa, p. J. Szerszeń, p. J. Łukaszewska

 

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia

i Gotowania

 listopad  2023 r.

forma dowolna

p. J. Łukaszewska, p. B. Krupa

 

„Szkoła do hymnu”

Narodowe Święto Niepodległości

listopad  2023r.

formy różne

p. D. Sadkowska-Kaczka, p. K. Tumiński

 

 

Dzień Walki z AIDS

listopad 2023r.

kampania edukacyjno – informacyjna

p. R. Dziedzic

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

grudzień  2023r.

zaplanowane akcje, gazetka

Szkolne Koło Caritas, p. R. Dykiel, ks. J. Bociek

 

Dzień Praw Człowieka

grudzień  2023r.

forma dowolna

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. D. Sadkowska-Kaczka

 

Tradycje bożonarodzeniowe

(jasełka)

 grudzień  2023r.

spotkania wigilijne, świąteczna dekoracja szkoły, jasełka lub inna forma

 p. A. Rokita z kl. I:, ks. J. Bociek, SU

 

 

Propagowanie honorowego krwiodawstwa

 

grudzień 2023

 

forma dowolna

 

p. R. Dziedzic

 

 

 

Dzień Pozytywnego Myślenia

 

luty 2024

 

forma dowolna

 

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. A. Jagodzińska, SU, p. R. Dykiel

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

luty 2024

 

forma dowolna

 

p. A. Rokita, p. K. Osak, SU, p. R. Dykiel

 

Projekt „Stolen Memory” w Krzyżowej w ramach współpracy z PNWM

26 luty -1 marca

uczestnictwo  młodzieży w projekcie

p. J. Urbańska

 

Święto Geografii Wojskowej

luty 2024

forma dowolna

p. K. Osak, p. K. Tumiński

 

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

marzec 2024

forma dowolna

p. A. Rokita, p. K. Osak, SU, p. R. Dykiel,

p. A. Dziurgot

 

Światowy Dzień Poezji

marzec 2024

forma dowolna

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. R. Dykiel,
p. A. Dziurgot

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

marzec 2024r.

uczestnictwo w obchodach

forma dowolna

przedstawiciele kl. mundurowych,
p. K. Tumiński, p. J. Szerszeń

 

VI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej „Polski my Naród” pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego

kwiecień 2024r.

konkurs skierowany do uczniów szkół  podstawowych i średnich

p. J. Urbańska, p. A. Rokita, p. A. Jagodzińska,

p. K. Osak, M. Fornek, p. R. Dykiel

 

 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej - Uroczystości Patriotyczno-Religijne na Górze Śmierci

 

kwiecień 2024r.

gazetka,

pomoc w organizacji  uroczystości na Górze Śmierci, uczestnictwo w uroczystościach

p. D. Sadkowska-Kaczka

p. M. Fornek, p. J. Szerszeń, p. K. Tumiński

 

Dzień Pamięci Ofiar Katynia – 13 kwietnia

kwiecień 2024r.

gazetka, pogadanki w klasach

p. K. Tumiński,  wychowawcy

 

Światowy Dzień Zdrowia

kwiecień 2024r.

Forma dowolna

p. J. Łukaszewska, p. B. Krupa

 

Światowy Dzień Ziemi

kwiecień 2024r.

forma dowolna

p. K. Osak

 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

kwiecień 2024r.

gazetka ścienna lub inna forma

p. A. Rokita, p. K. Osak, p. R. Dykiel

 

Pożegnanie absolwentów

26 kwietnia 2024r.

akademia

p. J. Szerszeń z kl. III LO

 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

koniec kwietnia 2024r.

gazetka

SU, p. R. Dykiel, p. B. Krupa

 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

maj 2024

forma dowolna

p. A. Rokita

 

XXI Konkurs Ekologiczny Ja i Moje Środowisko

czerwiec 2024r.

konkurs skierowany do uczniów klas 8 SP

p. J. Łukaszewska

 

Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi

czerwiec 2024

forma dowolna

p. R. Dziedzic

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2023/2024`

 21 czerwca 2024r.

uroczysta msza w kościele,

spotkanie Dyrektora i wychowawców z klasami

ks. J. Bociek,

p. dyr. S. Słyś, SU, wychowawcy klas

 

 

Działania mające na celu promocję ZSZ, organizację Dnia Otwartego Szkoły

cały rok

przygotowanie materiałów promocyjnych,

stoisk, młodzieży do reprezentowania szkoły

p. dyr. S. Słyś, p. A. Jagodzińska, wszyscy nauczyciele

 

Uroczyste ślubowanie klasy 1

termin do uzgodnienia

uroczyste ślubowanie kl. I,

 

uczniowie kl.1, p. A. Rokita, p. J. Szerszeń,
 p. K. Tumiński, SU

 

 

 Poza ww. wydarzeniami SU planuje zorganizować: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, andrzejki, mikołajki.