Godziny dostępności dla Rodziców

Godziny konsultacji dla Rodziców / Opiekunów /1 raz w miesiącu/ w I semestrze 2022/23

Godziny dostępności w szkole:

Lp.

Miesiąc

Dzień tygodnia

Godziny

1

wrzesień

15-09-2022r. /czwartek/

16:00 – 17:00

2

październik

20-10-2022r. /czwartek/

16:00 – 17:00

3

listopad

17-11-2022r. /czwartek/

16:00 – 17:00

4

grudzień

16-12-2022r. /piątek/

15:30 – 16:30

5

luty

02-02-2023r. /czwartek/

16:00 – 17:00