Gabinet dentystyczny

Opieka stomatologiczna nad uczniami

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskej-Curie mogą korzystać ze świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy w ramach umowy w gabinecie dentystycznym prowadzonym w Pustków-Osiedle 39-206, ul. Pustków-Osiedle 36 B w następujących dniach:

Dzień tygodnia Godziny przyjęć
Poniedziałek 8:30 - 14:00
Wtorek 13:00 - 18:00
Czwartek 8:30 - 14:00

Rrejestracja telefoniczna pod nr tel. 660109407 w godzinach pracy gabinetu lub osobiście w gabinecie dentystycznym.

Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji - przyjęcie w dniu wizyty rejestracji możliwe jest tylko w nagłych wypadkach.

W przypadku uczniów niepełnoletnich na wizycie będzie obecny jego rodzic lub opiekun prawny.

Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami, o których mowa w ust. 2 do ukończenia 19. roku życia przez ucznia. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

  1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określone w rozporządzeniu o którym mowa w ust. 1, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.