Działania w ramach projektu

Zgodnie z założeniami projektu

Programu Uczenie się przez całe życie

 LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI – IVT 2013

Zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Przygotowanie pedagogiczno-językowo-kulturowo zorganizowanym w Polsce przez ZSZ w Pustkowie Osiedlu, przygotowanie pedagogiczno-językowo-kulturowo w Hiszpanii zorganizowane przez hiszpańskiego partnera firmę euroMind Project S.L.,  oraz staże i praktyki na terenie zakładów pracy w Hiszpanii.
  2. Praktyki i staże u pracodawców z branży gastronomiczno-hotelarskiej.

W ramach przygotowania pedagogiczno-językowo-kulturowo w kraju ZSZ w Pustkowie Osiedlu zorganizuje następując działania:

  1. Zakup książek pomocniczych do nauki języka angielskiego zawodowego, słowników hiszpańsko-polskich i polsko-hiszpańskich; 
  2. Kurs języka angielskiego zawodowego: 3 grupy po 12 osób (3x40h); 
  3. Szkolenie kulturowe: wyjazd na UJ Wydział Iberystyki i restauracji hiszpańskiej w Krakowie – spotkanie z pracownikami restauracji w celu poznania specyfiki kuchni hiszpańskiej;
  4. Przygotowanie pedagogiczne - cykl spotkań z psychologiem 3x2h z podziałem na 3 grupy 12 osób, którego celem będzie przygotowanie psychiczne młodzieży do wyjazdu, który dla wielu z młodych będzie pierwszym tak długim okresem rozłąki z domem rodzinnym.
 

Tematyka zajęć na kursie języka angielskiego nie będzie pokrywać się z programem nauczania, a obejmować będzie:

  • słownictwo i frazeologię z zakresu turystyki (gastronomia, hotelarstwo, zarządzanie w turystyce), 
  • zasad udzielania pierwszej pomocy, 
  • zasad i przepisów BHP. 

Słownictwo w tym zakresie ułatwi uczestnikom stażu udział w zajęciach warsztatowych, komunikację w środowisku pracowniczym z bezpośrednim opiekunem stażu, wykonywanie powierzonych prac na określonym stanowisku oraz powierzonych obowiązków a także kontakty z grupami rówieśniczymi w czasie wolnym od zajęć.

 

Działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu nr 2013-1-PL1-LEO01-37123 pt. "Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej drogą do kariery zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej"