Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

Mamy To !!! … Uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu pojadą na staże zagraniczne.

b_150_100_16777215_00_images_gon.jpgWśród 1035 wniosków złożonych do Narodowej Agencji Programów Erasmus+akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, pozytywnie zaopiniowano 270 wniosków szkół z całej Polski. Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie uplasował się na 101 miejscu pierwszej tury realizacji projektów, jako jedyny z Powiatu Dębickiego.

Projekt unijny pt. „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza” stał się już kolejny raz nieodłącznym, ważnym i niezwykle atrakcyjnym elementem kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu. Uczestnikami staży zagranicznych do Włoch i Hiszpanii będą w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu. Projekt skierowany jest także, do tegorocznych ósmoklasistów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczną naukę w Zespole Szkół Zawodowych na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

Głównym celem projektu jest rozwój zawodowy uczniów ZSZ w Pustkowie – Osiedlu, który wpłynie na wzrost ich kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych wykraczających poza program nauczania w tych zawodach. Zwiększy mobilność zawodową na rynku pracy a także co jest dla bardzo ważne dla szkoły uatrakcyjni ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu.

Realizacja projektu obejmuje przygotowanie pedagogiczne w ramach którego, odbędą się zajęcia dla uczestników projektu z pierwszej pomocy poświęcone postępowaniu w nagłych wypadkach w zakładzie pracy, zajęcia na temat radzenia sobie ze stresem w związku z rozłąką z bliskimi i pracą w międzynarodowym zespole oraz bezpieczeństwu w czasie podróży.

W ramach przygotowania językowo-kulturowego dla uczestników projektu zorganizowany zostanie dodatkowy kurs językowy oraz zajęcia kulturowe w ramach, których uczniowie poznają kulturę oraz specyfikę krajów do których wyjadą. Wszystkie działania projektowe są oczywiście nieodpłatne dla uczniów a dodatkowo za każdy tydzień stażu uczniowie otrzymają wsparcie finansowe w ramach stypendiów.

Projekt to nie tylko staż - w ramach programu kulturowego realizowany przed wyjazdem odbędą się w ZSZ w Pustkowie – Osiedlu między innymi Dzień Hiszpański i Dzień Włoski a w czasie stażu zagranicznego będą zorganizowane wycieczki tematyczne do urokliwych oraz ciekawych historycznie miejsc w Hiszpanii oraz we Włoszech.

Zdobyte doświadczenie podczas staży, wzbogaci wiedzę i umiejętności uczniów, podniesie poziom ich kompetencji kluczowych, niezbędnych na egzaminach zawodowych oraz stanie się piękną przygodą wprowadzającą ich w dorosłe życie.

Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie otrzymają dokumenty potwierdzające udział w stażach między innymi certyfikat językowy, bardzo ceniony przez pracodawców w całej Europie certyfikat Europass Mobility, dzięki czemu wzrosną ich szanse na znalezienie intersującego ich zatrudnienia na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy.

Bardzo ważne jest, że projekt będzie realizowany w perspektywie dwóch lat szkolnych a co za tym idzie wezmę w nim udział także przyszli uczniowie Technikum – obecni ósmoklasiści , którzy aktualnie wybierają dalszą naukę w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu.

 

 

Z projektowym pozdrowieniem

Sławomir Słyś – dyrektor ZSZ w Pustkowie-Osiedlu