Dotacje Ministerstwa Obrony Narodowej

INFORMACJA o otrzymaniu dotacji MON dla oddziału przygotowania wojskowego

b_150_100_16777215_00_images_Tablica-dofinansowanie-OPW-2022_1_.jpgDotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2021/2022 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane „pakietem szkoleniowym OPW”.

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 4 umowy nr 121_ OPW/J/3300022999/653 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 08.11.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Dębickim z siedzibą w Dębicy  informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 116 016,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 22 uczniów OPW w roku szkolnym 2021/2022 oraz  dla 29 uczniów OPW w roku szkolnym 2022/2023 ze szkoły prowadzonej przez Powiat Dębicki tj.  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 34a, 39-206 Pustków 3

Koszt realizacji zadania: 145 020,00 zł, z czego:

  • 116 016,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
  • 29 004,00 zł – wkład własny Powiatu Dębickiego.