Biblioteka

Regulamin konkursu plastycznego „Nasza Biblioteka przyszłości”

b_150_100_16777215_00_images_komp.jpgZ okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na hasło i plakat przedstawiający wizję biblioteki przyszłości.

 

 

 

Organizator: Biblioteka szkolna

Adresaci konkursu: uczniowie ZSZ w Pustkowie – Osiedlu

Cele konkursu:

  1. Zachęcenie uczniów do aktywności twórczej, rozbudzanie zainteresowania biblioteką.
  2. Przedstawienie wizji biblioteki przyszłości w ujęciu plastycznym.
  3. Pobudzenie wyobraźni i kreatywności w wykorzystaniu różnych środków wyrazu.
  4. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych wśród uczniów.

 

Warunki uczestnictwa:

  • Indywidualne prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.
  • Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub większym.
  • Technika plastyczna wykonania prac dowolna (np. ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki itp.).
  • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.
  • Prace należy składać w bibliotece szkolnej od dnia 7 do 31 października 2019 r.

 

Ocena prac:

Prace konkursowe oceni Jury w składzie: Katarzyna Osak, Anna Rokita, Aneta Dziurgot, Dorota Sadkowska – Kaczka, Regina Dykiel. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 listopada 2019 r.

 

Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie.