IV Powiatowy Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Polski my naród….”

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pustkowie-Osiedlu

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Centrum Kultury i Bibliotek  Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu

serdecznie zapraszają

uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

do wzięcia udziału w 

IV Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Polski my naród..."

Regulamin oraz karty zgłoszenia do IV Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Zgoda na przetwarzanie danych - uczeń niepełnoletni

Zgoda na przetwarzanie danych - uczeń pełnoletni