Zajęcia na strzelnicy wirtualnej w ramach „Programu Upowszechniania Strzelectwa”

b_150_100_16777215_00_images_strzeln1.jpg22 kwietnia 2024r. w Naszej szkole odbyły się zajęcia w ramach „Programu Upowszechniania Strzelectwa” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego realizatorem jest Akademicki Związek Sportowy. Głównymi celami programu było: popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży, stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

b_150_100_16777215_00_images_strzeln2.jpgZajęcia strzeleckie poprzedzone były 45 minutową prezentacją multimedialną. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się jakie są zasady posługiwania się bronią oraz zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej uczniowie ćwiczyli techniki strzeleckie – postawę, celowanie, strzelanie. Wszystkie zajęcia w ramach programu odbywały się w szkole przy użyciu mobilnej strzelnicy, a prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora strzelectwa. Broń laserową używaną podczas zajęć stanowiły repliki broni.
Organizatorem zajęć w szkole była Pani Justyna Szerszeń