Tajniki pracy strażaka Krajowy System Ratowniczo- Gaśniczy.

b_150_100_16777215_00_images_s1.jpgW dniu 8  kwietnia uczniowie klasy 3 Liceum OPW odwiedzili Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej nr 1 w Dębicy.  Kadeci klas mundurowych podczas szkolenia w  szkole poznają specyfikę pracy we wszystkich służbach mundurowych. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w  centrum powiadamiania oraz omówienie zakresu działań  i sposobu przyjmowania zgłoszeń.

Uczniowie zostali zapoznani z sprzętem ratownictwa technicznego i armaturą wodno-pianową. Strażacy zaprezentowali i omówili podział bojowy jednostki, kadeci obejrzeli   samochody ratowniczo-gaśnice oraz specjalistyczne wyposażenie pojazdów używane podczas akcji. 

Bardzo dziękujemy za możliwość zapoznania się z wyposażeniem jednostki ratowniczo – gaśniczej oraz trudną praca strażaka.

Wycieczkę zorganizowała Pani J. Szerszeń

b_150_100_16777215_00_images_s3.jpgb_150_100_16777215_00_images_s22.jpgb_150_100_16777215_00_images_ss4.jpgb_150_100_16777215_00_images_s5.jpgb_150_100_16777215_00_images_s6.jpgb_150_100_16777215_00_images_s7.jpgb_150_100_16777215_00_images_s8.jpg