DZIEŃ i NOC ĆWICZENIA PRAKTYCZE KLASY MUNDUROWEJ

b_150_100_16777215_00_images_noc1.jpgW dniu 22 kwietnia o godzinie 8 rano rozpoczęło się całodzienne szkolenie klasy mundurowej. Pierwszym punktem programu były zajęcia na strzelnicy w Ropczycach. Młodzież uczestniczyła  w szkoleniu z budowy broni,  zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią,  zasad i warunków strzelania oraz warunków bezpieczeństwa  na strzelnicy.

Uczniowie pod nadzorem kierownika strzelania doskonalili swoje umiejętności z zakresu strzelania z różnych rodzajów broni: pistoletu Glock, karabinku SAR - 80 oraz karabinku sportowego kbks. Dla chętnych była również możliwość oddania strzałów z AK – 47, MP – 15 i strzelby.

Najlepszymi strzelcami z karabinka kbks zostali:

Kbks               1.Wiktor Kudra i Gabriela Kitrys  77 pkt.

  1. Konrad Dobrzański i Kamila Pietruszewska 75 pkt.

 

SAR – 80      1.Oliwia Dudek 28 pkt.

                        2.Adrian Jemioło i Magdalena Petryk 27 pkt.

 

Glock             1. Ćwik Michał  37 pkt.

  1. Konrad Dobrzański i Magdalena Petryk 33 pkt.

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy wyników.  

 

SZKOLENIE SAPERSKIE -  ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

Popołudniu rozpoczęliśmy szkolenie edukacyjne nt.: Materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Zajęcia inżynieryjno – saperskie przygotowała dla nas firma De – Mont z Dębicy.  Saperzy Pan Michał Glijer i Andrzej Pociask zapoznali kadetów  z zasadą działania wykrywaczy metali, wyznaczyli dla nas obszary poszukiwań oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z  zaprezentowanym sprzętem. Zajęcia były niezwykle ciekawe uczniowie z zapałem poszukiwali przygotowanych materiałów  oraz pytali o szczegóły dotyczące pracy sapera w terenie. Bardzo dziękujemy za niezwykle emocjonujące zajęcia. Może niektórzy z naszych uczniów zostaną kiedyś saperami i będą kontynuowali tą niezwykle odpowiedzialną i niebezpieczną pracę.

 

NOCNE ĆWICZENIA WOJSKOWE

Ostatnim punktem szkolenia były wieczorne i nocne ćwiczenia przygotowane przez żołnierzy  33 blp z Dębicy. Młodzież ćwiczyła w dwóch grupach pod opieką instruktorów.

 

I punkt szkolenia: ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z MAPĄ I KOMPASEM.

Zajęcia  miały na celu przypomnienie i  wiadomości dotyczących nawigacji w terenie.  Kadeci wyznaczali azymuty, odnajdywali współrzędne na mapie, obliczali odległości, wyznaczali trasy oraz tworzyli  tabele nawigacyjne.

 

II Punkt szkolenia: POSTAWY STRZELECKIE I PRZEMIESZCZANIE SIĘ ODDZIAŁÓW.

Żołnierze rozdali uczniom broń ćwiczebną która miała być wykorzystywana podczas nocnych ćwiczeń.  Podczas szkolenia przeprowadzono następujące zajęcia:

  1. Przyjmowanie postaw strzeleckich.
  2. Postawa strzelecka wysoka i niska – ćwiczenia praktyczne.
  3. Sposoby przemieszczania się oddziałów. – ćwiczenia praktyczne
  4. Przemieszczanie się oddziału tworzenie bezpiecznego punktu  oporu – ćwiczenia praktyczne.

Na zakończenie  ppor. Adam Szela przystąpił do podsumowania i omówienia  ćwiczeń przeprowadzonych w nocy. Wszystkie zadania były niezwykle ciekawe, młodzież bardzo uważnie wykonywała polecenia prowadzących. Zmęczenie i wielogodzinne zajęcia pokazały, iż niektóre czynności powinny być powtarzane, aby stały się nawykiem. Ćwiczenia szczególnie nocne zrobiły duże wrażenie wszyscy starali się wykonywać je na 100 % swoich możliwości. Żołnierze wykazali się dużą życzliwością, świetnym podejściem i dużą cierpliwością w przekazywaniu wiedzy. Ćwiczenia praktyczne wzbudzały bardzo wiele emocji. Młodzież będzie długo wspominać tę niezapomnianą noc.

Zajęcia przygotowała Justyna Szerszeń

b_150_100_16777215_00_images_noc2.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc3.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc4.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc5.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc6.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc9.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc10.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc11.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc14.jpgb_150_100_16777215_00_images_noc13.jpg