Spotkanie z funkcjonariuszem Zakładu Karnego w Dębicy.

b_150_100_16777215_00_images_karnrny.jpgPraca w mundurze – wiele możliwości – wybór należy do ciebie.

14 grudnia 2021 r  odbyło się spotkanie kadetów z klas mundurowych z pracownikiem Zakładu Karnego w Dębicy.

Podczas spotkania w szkole mjr. Mariusz Szczudło przedstawił  zadania jakie stoją przed Służbą Więzienną, a także omówił podejmowane na co dzień działania. Zapoznał uczniów z funkcjonowaniem zakładu karnego oraz warunkami w jakich przebywają osadzeni. 

Uczniowie klas mundurowych bardzo często decydują się związać swoją przyszłość z służbami mundurowy, funkcjonariusz dębickiej jednostki penitencjarnej przedstawił  szczegóły dotyczące kryteriów naboru do pracy.  Major zachęcił uczniów do wstąpienia w szeregi tej formacji pokazując, że wybór takiej ścieżki kariery może być ciekawy i stanowić źródło dalszego rozwoju.

Dziękujemy Panu mjr. Mariuszowi Szczudło za bardzo ciekawe zajęcia podczas których kadeci dowiedzieli się wielu interesujących informacji.

Koordynatorem zajęć była Pani Justyna Szerszeń.