V Powiatowy Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Polski my naród….”

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pustkowie-Osiedlu

Starostwo Powiatowe w Dębicy

Centrum Kultury i Bibliotek  Gminy Dębica w Pustkowie-Osiedlu

serdecznie zapraszają

uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

do wzięcia udziału w 

V Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej "Polski my naród..."

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia do udziału w V Festiwalu Piosenki i pieśni Patriotycznej "Polski my naród"

Zgoda na przetwarzanie danych dla ucznia niepełnoletniego

Zgoda na przetwarzanie danych dla ucznia pełnoletniego