Zasady rekrutacji 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Zarządzenie nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

TECHNIKUM 4- LETNIE

 

Kierunki:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Technik żywienia i usług gastronomicznych

biologia , wiedza o społeczeństwie

Technik hotelarstwa

geografia, wiedza o społeczeństwie

Technik informatyk

matematyka, informatyka

LICEUM 3-LETNIE

Innowacja pedagogiczna – edukacja mundurowa – Obrona Terytorialna

język angielski, geografia

oraz do wyboru: historia, WOS, biologia, informatyka, matematyka

Innowacja pedagogiczna - cyberbezpieczeństwo

TECHNIKUM 5- LETNIE - Szkoła ponadpodstawowa

Kierunki:

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Technik żywienia i usług gastronomicznych

biologia , wiedza o społeczeństwie

Technik hotelarstwa

geografia, wiedza o społeczeństwie

Technik informatyk

matematyka, informatyka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4-LETNIE

Innowacja pedagogiczna – edukacja mundurowa – Obrona Terytorialna

język angielski, geografia

oraz do wyboru: historia, WOS, biologia, informatyka, matematyka

Innowacja pedagogiczna - cyberbezpieczeństwo