Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do klas I odbywa się na podstawie:  świadectwa ukończenia gimnazjum.

Kucharz, cukiernik

- zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w szkole.

Pozytywnie zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, gwarantuje uzyskanie tytułu zawodowego.

Wielozawodowa dla młodocianych pracowników.

Zajęcia teoretyczne realizowane w szkole.

Praktyczna nauka zawodu realizowana w zakładach pracy, z którymi uczniowie podpisali umowę.

Proponowane zawody: elektryk, monter-elektryk, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, ogrodnik, operator maszyn leśnych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, i inne według klasyfikacji zawodów.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest rozwiązaniem dla ucznia, który w przyszłości chciałby wykonywać konkretny zawód zgodny z własnymi zainteresowaniami lub prowadzić własną firmę.