Współpraca z firmą euroMind z Hiszpańskiej Andaluzji

W 2013 roku Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu nawiązał współpracę z firmą Euro Mind z Hiszpanii, której celem była pomoc w organizacji staży dla 36 uczniów ZSZ w Pustkowie Osiedlu w Hiszpanii. 

 

euroMind to prężnie rozwijająca się hiszpańska  instytucja edukacyjna posiadająca siedzibę w Úbeda (prowincja Jaén).  Przygotowując i realizując projekty mobilności LdV, ułatwia młodym ludziom podnoszenie kompetencji zawodowych.  euroMind organizuje też kursy językowe i zajęcia o kulturze, stylu życia i obyczajach w krajach Unii Europejskiej; jak również warsztaty na temat umiejętnego poszukiwania pracy. Prowadzi również kursy i organizuje praktyki w ramach takich programów edukacyjnych, jak: Erasmus+, Grundtvig  czy Młodzież w Działaniu.  Dla uczestników tych projektów euroMind przygotowuje i realizuje program merytoryczny oraz – na życzenie - program językowy i kulturowy mający za zadanie poznanie historii, tradycji, sytuacji gospodarczej i społecznej regionu Andaluzji. 

Podstawą do stworzenia organizacji było przede wszystkim wszechstronne doświadczenie członków tworzących zespół euroMind, zdobyte dzięki pracy w ośrodkach szkoleniowych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie zajmowali się koordynacją i realizacją projektów LLP, a także projektów wspierających i aktywizujących bezrobotnych, tworzonych i finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kadra euroMind włada biegle sześcioma językami. Pracownicy merytoryczni prowadzą ewaluację i monitoring projektów, dbają o upowszechnianie efektów działań, zajmują się certyfikacją prowadzonych projektów. Ponadto  aktywnie współpracują ze szkołami zawodowymi na ternie całej Andaluzji, takim jak los Salesianos, Safa – Nuestra Señora de los Reyes, czy Insitutito del Valle w Jaén, które dysponują bardzo nowoczesnymi ośrodkami szkoleniowymi m.in. w dziedzinach: gastronomiczno-hotelarskiej, mechanika samochodowa, mechatronika, informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, zarządzanie przedsiębiorstwem, etc. euroMind  wspólnie z nimi przygotowuje projekty mobilności dla tamtejszych uczniów.  Ponadto firma euroMind posiada bogatą sieć firm partnerskich, w tym firm zajmujących się dziedziną gastronomiczną i hotelarską takich jak, hotel La Pasada – el Museo de la Agricultura, hotel Alvaro de Torres, restauracja Antique, restaruacja – pizzeria Venecia, restauracja i bar hotelu La Pasada,   co  pozwala na odpowiednie „dopasowanie” profilu firm do potrzeb szkoleniowych stażystów i do poszczególnych zagadnień wspólnie przygotowanego, omówionego i przeanalizowanego programu stażu.  Mamy nadzieję, że dalsze współpraca zaowocuje organizacja staży dla kolejnych grup uczniów w kolejnych realizowanych przez ZSZ w Pustkowie Osiedlu projektach.