PWSZ w Krośnie Szkołą Partnerską

b_150_100_16777215_00_images_strona_pwszkrosno.pngW miesiącu lutym 2015r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu – Sławomir Słyś, podpisał umowę z Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie w ramach kampanii „Szkoły Partnerskie”.

 

Organizatorem programu: Szkoły Partnerskie jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Program jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego oraz powiatów województw ościennych, graniczących z województwem podkarpackim.

Celem programu jest upowszechnianie i popularyzowanie nauki w zakresie kierunków kształcenia, prowadzonych w PWSZ w Krośnie, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wspieranie podejmowanych przez szkoły inicjatyw na rzecz rozwoju intelektualnego i obywatelskiego młodzieży oraz wspieranie kadry pedagogicznej uczestniczących szkół w rozwoju osobistym i zawodowym, w podnoszeniu kwalifikacji, a także w realizacji wszelkich innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym. W tym miejscu na podkreślenie zasługuje fakt, że kierunki kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu są zgodne z kierunkami kształcenia przez PWSZ w Krośnie. W roku szkolnym 2015/16 ZSZ w Pustkowie Osiedlu planuje reaktywowanie kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska z nową specjalnością: odnawialne źródła energii i bardzo liczy na pomoc i współpracę w realizacji ww. kształcenia.

PWSZ w Krośnie może zorganizować na wniosek dyrektora szkoły partnerskiej, zajęcia wykładowe, ćwiczenia lub warsztaty, o tematyce zaproponowanej przez Radę Pedagogiczną.

Zajęcia organizowane przez PWSZ w Krośnie mogą się odbywać w obiektach uczelni lub w siedzibie szkoły partnerskiej.

Pracownicy PWSZ w Krośnie mogą, za zgodą JM Rektora, na wniosek dyrektora szkoły partnerskiej, sprawować nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursów realizowanego przez szkołę.

Organizatorzy zobowiązują się do przedstawiania szkole  oferty udziału w otwartych wykładach i zajęciach warsztatowych dla nauczycieli i grup zainteresowanych uczniów.

Dodatkowo, nauczyciele szkół partnerskich mogą uczestniczyć w innych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego organizowanych i prowadzonych przez PWSZ w Krośnie, w tym w kursach, studiach podyplomowych, ponosząc opłatę ze zniżką, ustalaną każdorazowo przez JM Rektora PWSZ w Krośnie, na wniosek dyrektora szkoły.