Nadzór merytoryczny Komendy Powiatowej Policji w Dębicy nad klasą mundurową

18 lutego 2011 w Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy został podpisany list intencyjny w sprawie sprawowania nadzoru merytorycznego nad klasą pierwszą liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym – specjalność edukacja policyjna. Dokument podpisali: komendant powiatowy policji insp. Andrzej Świder oraz dyrektor ZSZ w Pustkowie Osiedlu – Sławomir Słyś.

 

b_150_100_16777215_00_images_lopolicyjne1.jpgKlasa ta w roku szkolnym 2011/12 będzie  pierwszą tego typu klasą w Powiecie Dębickim. Powołanie do życia klasy o tej specjalności jest odpowiedzią na autentyczne oczekiwania Uczniów i Rodziców oraz działaniami Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Os., w związku z obchodami 60-lecia szkoły mającymi na celu uatrakcyjnienie oferty kształcenia.

Szkoła nadal będzie prowadzić nabór do klas technikum w zawodzie technik hotelarstwa, kelner oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego, ale w roku szkolnym 2011/12 nie zapomni o zainteresowanych nauką w Liceum Ogólnokształcącym.


Od pewnego czasu dało się słyszeć głosy, że brakuje tego typu kształcenia na terenie Powiatu Dębickiego, a młodzież zainteresowana taką klasą musiała wybierać naukę w Ropczycach czy Tarnowie. Na wniosek Dyrektora Szkoły przy osobistej pozytywnej opinii Starosty Powiatu Dębickiego – Władysława Bielawy, Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o utworzeniu takiej klasy a nauczycielki: Justyna Szerszeń i Katarzyna Bielatowicz przy wsparciu merytorycznym Komendanta Powiatowej Policji w Dębicy opracowały program nauczania.  Zgodnie z programem klasa ta z jednej strony ma przygotować uczniów do egzaminu maturalnego i otworzyć drogę do studiowania na dowolnym kierunku a z drugiej strony przybliżyć zasady służby w służbach mundurowych, przygotować do pracy w tych strukturach a także do pozytywnego zaliczenia egzaminu sprawnościowego i teoretycznego na uczelniach kształcących przyszłych pracowników popularnej „mundurówki”.

b_150_100_16777215_00_images_lopolicyjne2.jpgW ramach nauki w tej klasie uczniów oprócz typowych przedmiotów jak w klasach licealnych będą zgłębiać tajniki służby w policji, zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, nauczą się posługiwać bronią oraz poznają zasady samoobrony – część zajęć poświadczona oddzielnym certyfikatem. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez fachowców z każdej z tych dziedzin a część zajęć odbędzie się poza szkołą jak chociażby zajęcia strzeleckie, zajęcia z pierwszej pomocy czy obóz sprawnościowy. Swoim doświadczeniem szkołę będzie wspierać Komenda Powiatowa Policji w Dębicy. Powołanie do życia tej klasy z pewnością wzbogaci ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Dębickiego i stanie się alternatywą dla młodzieży zainteresowanych takim kształceniem.