Akademia Obrony Narodowej objęła patronatem klasę mundurową

 

Patronat Akademii Obrony Narodowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych

im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkowie Osiedlu.

 

Z satysfakcją i dumą informujemy, że na mocy porozumienia zawartego w dniu 3 marca 2014r., Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkowie Osiedlu, zostało objęte patronatem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. AON jest najwyższej rangi uczelnią Wojska Polskiego, która kształci i wychowuje studentów oraz prowadzi badania naukowe, przede wszystkim na potrzeby sił zbrojnych. Porozumienie umożliwia naszym uczniom uczestnictwo w wykładach, warsztatach, seminariach, projektach i  konferencjach organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej, a także daje możliwość korzystania z zasobów biblioteki uczelnianej. Szkoła jest czterdziestą szkołą w Polsce, która został objęta ww. patronatem. Porozumienia podpisał dyrektor ZSZ w Pustkowie Osiedlu Sławomir Słyś a inicjatorem podpisania porozumienia był Pan Władysław Bielawa – Starosta Powiatu Dębickiego.