Technik obsługi portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali (KO)

Technik eksploatacji portów i terminali / nr zawodu: 333106

b_150_100_16777215_00_images_spedytor1.jpg

 

 

 

 

Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

 

Technik eksploatacji portów i terminali. może pracować w:

  • agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
  • liniach lotniczych,
  • portach morskich i rzecznych,
  • przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjne,
  • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: logistyka i transport lub innych pokrewnych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Potencjalne uczelnie to:  Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów. Profil kształcenia ww. zawodu umożliwia pracę także jako technik spedytor oraz ewentualne przekwalifikowanie się na zawodowego kierowcę.

 

Położenie naszego powiatu z ośrodkiem w Dębicy oraz w pobliżu miasta Rzeszowa stanowiących centra podróżnicze i przeładunkowe (lotniska, dworce kolejowe, firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne) generuje potrzebę na specjalistów z branży obsługującej duże terminale przeładunkowe. Co więcej, branża transportowo-logistyczna w naszym powiecie rozwija się, powstają nowe terminale i porty – już istnieją duże bazy magazynowe w miejscowości Podgrodzie obsługiwane przez firmy:” Trans-Południe” oraz „Omega-Pilzno” a kilka kilometrów od siedziby szkoły w miejscowości Pustynia FFiL „Śnieżka” buduje nowy terminal magazynowo-przeładunkowy. Poszerzenie kształcenia o ww. zawód jest zgodne perspektywami rozwojowymi Gminy Dębica i Powiatu. Gmina Dębica i Powiat ma dogodną lokalizacja w pobliżu międzynarodowego węzła autostradowego i kolejowego co wpływa na potrzebę pozyskiwania pracowników ww. branży. Stacja kolejowa Dębica stanowi ważny węzeł kolejowy, w którym linia kolejowa łączy dwie części województwa podkarpackiego ( kierunek Rzeszów, Przemyśl oraz Mielec, Tarnobrzeg ). Aktualnie trwa modernizacja linii kolejowej Mielec-Dębica co przyczyni się do dalszego rozwoju transportu kolejowego w naszym regionie. W tym kontekście na terenie naszego Powiatu w ciągu ostatnich lat powstało i wciąż powstaje dużo nowych zakładów branży magazynowo-transportowej  co generuję potrzebę ciągłego kształcenia nowych pracowników.

b_150_100_16777215_00_images_spedytor2.jpgWojewództwo podkarpackie ze względu na swoje położenie geograficzne (granica lądowa z dwoma państwami: Ukrainą i Słowacją ) oraz drogowy, lotniczy oraz kolejowy układ komunikacyjny stanowi ważny punkt na mapie Polski w zakresie transportu oraz magazynowania towarów. Wraz ze wzrostem gospodarczym Polski w tym naszego województwa rośnie zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi magazynowe, transportowe, logistyczne i spedycyjne. W ostatnich latach w naszym województwie nastąpił dynamiczny rozwój ww. branży, rośnie liczba firm polskich i zagranicznych,  korzystających z ww. branży. Szkoła znajduje się ok. 30 km od lotniska Rzeszów-Jasionka co dodatkowo pozytywnie wpływa na możliwość odbycia profesjonalnych praktyk zawodowych oraz ewentualną pracę. W miejscowości Kolbuszowa rozwija swoja działalność firma Intermodal PCC – międzynarodowy terminal kolejowy. Wnioskowany zawód jest nowym zawodem i stanowi uzupełnienie i poszerzenia kształcenia w zawodzie technik spedytor. Zauważa się także dynamiczny wzrost zainteresowani wykfalifikowanymi pracownikami wśród firm ukierunkowanych na ww. Perspektywy zatrudnienie przyszłych absolwentów są bardzo dobre w kontekście całego województwa.

https://www.youtube.com/watch?v=u-FnagVqv4M - link do filmu opisującego zawód technik eksploatacja portów i terminali

https://www.youtube.com/watch?v=dz8mtaLOj-A - link do filmu opisującego zawód technik eksploatacja portów i terminali