Technik informatyk

Technik informatyk

 1. Technik informatyk to zawód, który wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz Internetu zyskuje ogromne znaczenie. Odkąd Informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, technik informatyk jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych zawodów.
 2. Informacje dodatkowe:
 • Akademia CISCO – możliwość uzyskania certyfikatu IT Essentials oraz CCNA 1,
 • zajęcia dodatkowe z użyciem mikrokomputera Raspberry Pi,
 • zajęcia dodatkowe z użyciem mikrokontrolera Arduino.
 1. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
 3. Kwalifikacja EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.
 4. Sylwetka kandydata:
 • posługiwanie się systemami operacyjnymi,
 • praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych,
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z różnymi systemami,
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań,
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • projektowanie baz danych i ich oprogramowania,
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++, Java,
 • stosowanie metod programowania i dobór algorytmów,
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.
 1. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:
  1. Serwisach komputerowych,
  2. Firmach instalujących sieci informatyczne,
  3. Specjalistycznych placówkach handlowych.
 2. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego:

 • sale komputerowe z dostępem do Internetu,
 • sale komputerowe przystosowane do montażu i demontażu podzespołów komputerowych z kompletem narzędzi,
 • sale komputerowe ze sprzętem przystosowane do prowadzenia zajęć z konfiguracji urządzeń sieciowych i projektowania lokalnych sieci komputerowych,
 • bogate wyposażenie w sprzęt peryferyjny
 • bogate oprogramowanie.