Technik hotelarstwa - film 2020

TECHNIK HOTELARSTWA

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Czytaj więcej...

NOWOŚĆ!!! STEWARD/STEWARDESSA

 Pragniesz podróżować po świecie, poznawać nowych ludzi, zdobyć prestiżowy zawód? Pomożemy Ci spełnić te marzenia.

Czytaj więcej...

Technikum hotelarskie

Czytaj więcej...W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

 

 

Opis kierunku 

Hotelarstwo jest znaczącą dziedziną światowej gospodarki, w ślad za czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę.

Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów naszej szkoły, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oferowania, promowania oraz sprzedawania usług hotelarskich;
 • rezerwowania usług hotelarskich;
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, utrzymanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich;
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 

 

 

Uczeń ma możliwość poszerzać zdobytą wiedzę na wycieczkach przedmiotowych w zakładach sieci gastronomiczno-hotelarskiej.

Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuje tytuł technik hotelarstwa wraz z dokumentem honorowanym w Unii Europejskiej.

Abiturienci mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.03 Planowanie i realizacja usług w recepcji - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się po pierwszym półroczu klasy trzeciej

HGT.06. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej.

 

Praktyki zawodowe 

Uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. 

 

W trakcie kształcenia młodzież odbywa praktykę w hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych na terenie Powiatu Dębickiego, Rzeszowa. Uczniowie naszej szkoły mają również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową nie tylko do Zakopanego, ale również do Hiszpanii. 

W trakcie zajęć, jak również podczas praktyk zawodowych będziesz mógł korzystać z doświadczenia przedsiębiorców z branży hotelarskiej oraz kadry zarządzającej.

 

Celem praktyk zawodowych jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności.

Posiadamy pracownię przedmiotową do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

A co dalej? 

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie ekonomicznej.

 

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • Menadżerem hotelowym
 • Pracownikiem w hotelach różnych kategorii, pensjonatach, motelach, domach wczasowych, sanatoriach, firmach cateringowych, na statkach i promach
 • Specjalistą do spraw organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
 • Animatorem organizowania i prowadzenia różnorodnych form zorganizowanego wypoczynku.
 • Absolwent dzięki zdobytym umiejętnością praktycznym i wiedzy może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

 Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...

    

Praktyki zawodowe

Celem praktyk zawodowych jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności.

Będziesz odbywał praktyki zawodowe w hotelach oraz ośrodkach turystycznych w kraju i za granicą. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wyjazdu na praktykę zawodową nie tylko do Zakopanego, ale również do Hiszpanii. W trakcie zajęć, jak również podczas praktyk zawodowych będziesz mógł korzystać z doświadczenia przedsiębiorców z branży hotelarskiej oraz kadry zarządzającej.

Posiadamy pracownię przedmiotową do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.

Opis kierunku

Hotelarstwo jest znaczącą dziedziną światowej gospodarki, w ślad za czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę.

Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów naszej szkoły, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. oferowania, promowania oraz sprzedawania usług hotelarskich;
 2. rezerwowania usług hotelarskich;
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, utrzymanie czystości i porządku w obiektach hotelarskich;
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe;
 7. prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich.

Uczeń ma możliwość poszerzać zdobytą wiedzę na wycieczkach przedmiotowych w zakładach sieci gastronomiczno-hotelarskiej.

Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuje tytuł technik hotelarstwa wraz z dokumentem honorowanym w Unii Europejskiej.

Abiturienci mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego. Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami.

A co dalej?

Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie (hotelarstwo i turystyka) lub w dziedzinie ekonomicznej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • Menadżerem hotelowym
 • Pracownikiem w hotelach różnych kategorii, pensjonatach, motelach, domach wczasowych, sanatoriach, firmach cateringowych, na statkach i promach
 • Specjalistą do spraw organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych
 • Animatorem organizowania i prowadzenia różnorodnych form zorganizowanego wypoczynku.

Absolwent dzięki zdobytym umiejętnością praktycznym i wiedzy może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.