Kierunki kształcenia - KO

Technik eksploatacji portów i terminali (KO)

Technik eksploatacji portów i terminali / nr zawodu: 333106

Czytaj więcej...

 

 

 

 

Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach.

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach.

 

Technik eksploatacji portów i terminali. może pracować w:

  • agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych,
  • liniach lotniczych,
  • portach morskich i rzecznych,
  • przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjne,
  • terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: logistyka i transport lub innych pokrewnych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Potencjalne uczelnie to:  Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów. Profil kształcenia ww. zawodu umożliwia pracę także jako technik spedytor oraz ewentualne przekwalifikowanie się na zawodowego kierowcę.

 

Położenie naszego powiatu z ośrodkiem w Dębicy oraz w pobliżu miasta Rzeszowa stanowiących centra podróżnicze i przeładunkowe (lotniska, dworce kolejowe, firmy transportowe, logistyczne i spedycyjne) generuje potrzebę na specjalistów z branży obsługującej duże terminale przeładunkowe. Co więcej, branża transportowo-logistyczna w naszym powiecie rozwija się, powstają nowe terminale i porty – już istnieją duże bazy magazynowe w miejscowości Podgrodzie obsługiwane przez firmy:” Trans-Południe” oraz „Omega-Pilzno” a kilka kilometrów od siedziby szkoły w miejscowości Pustynia FFiL „Śnieżka” buduje nowy terminal magazynowo-przeładunkowy. Poszerzenie kształcenia o ww. zawód jest zgodne perspektywami rozwojowymi Gminy Dębica i Powiatu. Gmina Dębica i Powiat ma dogodną lokalizacja w pobliżu międzynarodowego węzła autostradowego i kolejowego co wpływa na potrzebę pozyskiwania pracowników ww. branży. Stacja kolejowa Dębica stanowi ważny węzeł kolejowy, w którym linia kolejowa łączy dwie części województwa podkarpackiego ( kierunek Rzeszów, Przemyśl oraz Mielec, Tarnobrzeg ). Aktualnie trwa modernizacja linii kolejowej Mielec-Dębica co przyczyni się do dalszego rozwoju transportu kolejowego w naszym regionie. W tym kontekście na terenie naszego Powiatu w ciągu ostatnich lat powstało i wciąż powstaje dużo nowych zakładów branży magazynowo-transportowej  co generuję potrzebę ciągłego kształcenia nowych pracowników.

Czytaj więcej...Województwo podkarpackie ze względu na swoje położenie geograficzne (granica lądowa z dwoma państwami: Ukrainą i Słowacją ) oraz drogowy, lotniczy oraz kolejowy układ komunikacyjny stanowi ważny punkt na mapie Polski w zakresie transportu oraz magazynowania towarów. Wraz ze wzrostem gospodarczym Polski w tym naszego województwa rośnie zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi magazynowe, transportowe, logistyczne i spedycyjne. W ostatnich latach w naszym województwie nastąpił dynamiczny rozwój ww. branży, rośnie liczba firm polskich i zagranicznych,  korzystających z ww. branży. Szkoła znajduje się ok. 30 km od lotniska Rzeszów-Jasionka co dodatkowo pozytywnie wpływa na możliwość odbycia profesjonalnych praktyk zawodowych oraz ewentualną pracę. W miejscowości Kolbuszowa rozwija swoja działalność firma Intermodal PCC – międzynarodowy terminal kolejowy. Wnioskowany zawód jest nowym zawodem i stanowi uzupełnienie i poszerzenia kształcenia w zawodzie technik spedytor. Zauważa się także dynamiczny wzrost zainteresowani wykfalifikowanymi pracownikami wśród firm ukierunkowanych na ww. Perspektywy zatrudnienie przyszłych absolwentów są bardzo dobre w kontekście całego województwa.

https://www.youtube.com/watch?v=u-FnagVqv4M - link do filmu opisującego zawód technik eksploatacja portów i terminali

https://www.youtube.com/watch?v=dz8mtaLOj-A - link do filmu opisującego zawód technik eksploatacja portów i terminali

Technik programista (KO)

Technik programista / numer zawodu: 351406

 

 Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

Czytaj więcej...Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Podczas monitoringu praktyk zawodowych  w zawodzie technik informatyk  pracodawcy wielokrotnie zgłaszali wnioski o poszerzenie kształcenia informatycznego o zawód z zakresu programowania motywując to brakiem wykwalifikowanych pracowników tej branży na rynku pracy. Zwracali niejednokrotnie uwagę na fakt, że w obrębie branży informatycznej występuje szereg specjalizacji, które wymagają kształcenia. Zawód technik programista jest nowym zawodem na poziomie szkół technikalnych i jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców.  Aktualnie na terenie Powiatu Dębickiego żadna szkoła nie kształci ww. zawodzie co dodatkowo pogłębia braki w pozyskaniu pracowników z tego zawodu. Powiat Dębicki usytuowany jest na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym ( autostrada, linia kolejowa ), na terenach w Zawadzie – terenach przygotowanych przez przez Gminę Dębica – powstają nowe zakłady produkcyjne. Usytuowanie oraz działania podejmowane przez władze powiatowe oraz gminne generuje rozwój przemysłu w Powiecie – co roku powstają nowe zakłady branży. Powstające branże zgłaszają zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych informatycznie pracowników średniego szczebla – pracowników posiadających kwalifikacje do obsługi i programowania maszyn produkcyjnych.

Czytaj więcej...Kształcenia w zawodzie Technik programista będzie odbywało się w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy z wykorzystaniem pracowni specjalistycznych ww. placówki w systemie przemiennym ( 1 do 2 dni kształcenia w CKZ i 3 4 dni w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu w zależności od klasy ).

 

Czytaj więcej...Wraz ze wzrostem gospodarczym Polski rożnie zastosowania technologii IT  w gospodarce. Taki trend obserwuje się także  w województwie podkarpackim. W ostatnich latach w naszym województwie nastąpił dynamiczny rozwój branży informatycznej i teleinformatycznej, następuje transfer cyfrowych wzorców pracy do zakładów naszego rejonu – przykładem mogą być Rzeszów z zakładami wokół lotniska Jasionka, strefa mielecka, rozwój doliny lotniczej, Dębicki Inkubator Przedsiębiorczości. Ww. trend przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.  W ramach technika programisty  można zdobyć kwalifikacje potrzebne w zakładach przemysłowych a także w każdej innej dziedzinie aktywności gospodarczej. Praca w zawodzie technik programista  daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Fachowość i kompetencja pracowników mają ogromny wpływ na renomę przedsiębiorstwa, podnoszą prestiż regionu i województwa dlatego też celowe jest kształcenie w nowoczesnych zawodach odpowiadających oczekiwaniom rynku pracy.