Technik programista

Technik programista (KO)

Technik programista / numer zawodu: 351406

 

 Uzyskane kwalifikacje zawodowe:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

 

b_150_100_16777215_00_images_programista1.jpgProgramista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Podczas monitoringu praktyk zawodowych  w zawodzie technik informatyk  pracodawcy wielokrotnie zgłaszali wnioski o poszerzenie kształcenia informatycznego o zawód z zakresu programowania motywując to brakiem wykwalifikowanych pracowników tej branży na rynku pracy. Zwracali niejednokrotnie uwagę na fakt, że w obrębie branży informatycznej występuje szereg specjalizacji, które wymagają kształcenia. Zawód technik programista jest nowym zawodem na poziomie szkół technikalnych i jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców.  Aktualnie na terenie Powiatu Dębickiego żadna szkoła nie kształci ww. zawodzie co dodatkowo pogłębia braki w pozyskaniu pracowników z tego zawodu. Powiat Dębicki usytuowany jest na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym ( autostrada, linia kolejowa ), na terenach w Zawadzie – terenach przygotowanych przez przez Gminę Dębica – powstają nowe zakłady produkcyjne. Usytuowanie oraz działania podejmowane przez władze powiatowe oraz gminne generuje rozwój przemysłu w Powiecie – co roku powstają nowe zakłady branży. Powstające branże zgłaszają zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych informatycznie pracowników średniego szczebla – pracowników posiadających kwalifikacje do obsługi i programowania maszyn produkcyjnych.

b_150_100_16777215_00_images_programista2.jpgKształcenia w zawodzie Technik programista będzie odbywało się w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy z wykorzystaniem pracowni specjalistycznych ww. placówki w systemie przemiennym ( 1 do 2 dni kształcenia w CKZ i 3 4 dni w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu w zależności od klasy ).

 

b_150_100_16777215_00_images_programista3.jpgWraz ze wzrostem gospodarczym Polski rożnie zastosowania technologii IT  w gospodarce. Taki trend obserwuje się także  w województwie podkarpackim. W ostatnich latach w naszym województwie nastąpił dynamiczny rozwój branży informatycznej i teleinformatycznej, następuje transfer cyfrowych wzorców pracy do zakładów naszego rejonu – przykładem mogą być Rzeszów z zakładami wokół lotniska Jasionka, strefa mielecka, rozwój doliny lotniczej, Dębicki Inkubator Przedsiębiorczości. Ww. trend przekłada się na szerokie możliwości zatrudnienia w tym zawodzie.  W ramach technika programisty  można zdobyć kwalifikacje potrzebne w zakładach przemysłowych a także w każdej innej dziedzinie aktywności gospodarczej. Praca w zawodzie technik programista  daje możliwość szybkiego awansu w hierarchii zawodowej. Fachowość i kompetencja pracowników mają ogromny wpływ na renomę przedsiębiorstwa, podnoszą prestiż regionu i województwa dlatego też celowe jest kształcenie w nowoczesnych zawodach odpowiadających oczekiwaniom rynku pracy.