Technik informatyk

Kwalifikacje w ramach zawodu:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka, informatyka

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskują dyplom technika. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
 • wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
 • oprogramowania w różnych środowiskach systemowych,
 • programowania,
 • wykonywania prezentacji, stron www, montażu filmów, tworzenia grafik itp.,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży informatycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • w obsłudze informatycznej wszystkich działów gospodarki,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

 

Technik informatyk może być zatrudniony jako:

 • konserwator systemu informatycznego,
 • programista,
 • administrator serwera.

b_150_100_16777215_00_images_strona_informatyk1.jpg

Wiedzę teoretyczną zdobywają uczniowie w naszej szkole, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są raz w tygodniu, w doskonale wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.