Technik informatyk

Czytaj więcej...Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysłu skończywszy na rozrywce. Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:

 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
 • tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 

Zdobyta wiedza umożliwia:

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji, 
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej i montować okablowanie sieciowe,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • konfigurować routery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.

 

Kwalifikacje w ramach zawodu:

 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
 2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
 3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. 

 

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka, informatyka

Absolwenci technikum po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskują dyplom technika. Niezależnie absolwenci mają możliwość złożenia egzaminu maturalnego.

Absolwenci szkoły w procesie nauczania nabywają umiejętności w zakresie:

 • konfigurowania i instalowania jednostek komputerowych,
 • wykonywania i administrowania sieciami komputerowymi,
 • oprogramowania w różnych środowiskach systemowych,
 • programowania,
 • wykonywania prezentacji, stron www, montażu filmów, tworzenia grafik itp.,
 • analizowania i minimalizowania szkodliwego wpływu na środowisko naturalne,
 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania swoich umiejętności,
 • podejmowania i rozliczania własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci Szkoły mogą podejmować pracę w:

 • zakładach szerokiej branży informatycznej oraz zakładach kooperujących z w/w branżą,
 • w obsłudze informatycznej wszystkich działów gospodarki,
 • specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych.

 

Technik informatyk może być zatrudniony jako:

 • konserwator systemu informatycznego,
 • programista,
 • administrator serwera.

Czytaj więcej...

Wiedzę teoretyczną zdobywają uczniowie w naszej szkole, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są raz w tygodniu, w doskonale wyposażonych pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.