Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

 

Jeżeli marzysz o karierze w branży hotelarskiej - zrealizuj swój cel! My Ci to umożliwimy poprzez zdobywanie doświadczenia i umiejętności potrzebnych do pracy w branży hotelarsko - turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta. Dowiesz się jak przyjąć gości w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości i przyjąć należność. Przygotujemy Cię do obsługi gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno - sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie oraz prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy i turystyczny problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania.

Absolwent naszej szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • obsługi gości w recepcji hotelu
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • udzielania informacji turystycznej
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • stosowania technik nakrywania stołu
 • przygotowania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
 • współpracy w zespole
 • komunikacji interpersonalnej
 • biegłego posługiwania się językiem obcym branżowym
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06 Realizacja usług w recepcji

Uczeń po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymuje tytuł technik hotelarstwa wraz z dokumentem Europass honorowanym w Unii Europejskiej. Jest to dokument, który opisuje umiejętności i uprawnienia oraz określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy.

Abiturienci mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Praktyki zawodowe:

Uczeń odbywa 8 tygodniowe praktyki zawodowe w renomowanych hotelach 3*, 4*, 5* w całym kraju. W ramach podpisanej umowy z Kompleksem Wypoczynkowo – Szkoleniowym REWITA Kościelisko w Zakopanem uczniowie mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscu uznawanym za „zimową stolicę Polski”. Podczas obsługi gości na recepcji, pokojach i restauracji młodzież doskonali swoje umiejętności zawodowe. W ramach programu Erazmus uczniowie wyjeżdżają także na 3 tygodniowe praktyki zawodowe do hoteli zlokalizowanych w mieście Ubeda w Hiszpanii. Uczniowie odbywają staże zawodowe nie tylko w obiektach noclegowych, ale również na promach Republiki Cypryjskiej Unity Line, które pływają ze Świnoujścia do Szwecji.

Stanowiska, na których może być zatrudniony absolwent technikum hotelarskiego:

 • menager hotelu
 • recepcjonista
 • kelner, barman
 • pracownik służby pięter
 • pracownik służby parterowej
 • organizator usług cateringowych i eventowych
 • animator różnorodnych form zorganizowanego wypoczynku
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych

 

Szkoła realizuje:

 • wycieczki przedmiotowe:
  • do hoteli, pensjonatów, restauracji itp., biur podróży, ośrodków SPA, na lotnisko w Jasionce, międzynarodowe targi hotelarsko-gastronomiczne
 • wykłady i warsztaty z lotnictwa w języku angielskim prowadzone przez kadrę naukową z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa
 • spotkania z zawodowcami tj. stewardesą, pilotami, obsługą lotniska, podróżnikami, właścicielami i managerami hoteli z kraju i zagranicy,
 • lekcje z profesjonalnego wizerunku z doradcą ds. pielęgnacji i wizażu
 • zajęcia z carvingu tj. sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach
 • zajęcia baristyczne tj. sztuka parzenia, podawania i dekoracji kawy
 • zajęcia barmańskie tj. sporządzanie i dekorowanie drinków i napoi
 • ciekawe zajęcia prowadzone w nowocześnie wyposażonych pracowniach tj. hotelarskiej gastronomicznej, informatycznej
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

geografia, WOS

Kontynuowanie nauki po ukończeniu szkoły:

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo np. Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Rzeszowski, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie w lotnictwie  – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Rzeszów, Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – Turystyka, Organizacja i Zarządzanie w Politechnice Rzeszowskiej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Absolwent może również studiować także inne kierunki oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

NOWOŚĆ!!! STEWARD/STEWARDESA

 Pragniesz podróżować po świecie, poznawać nowych ludzi, zdobyć prestiżowy zawód? Pomożemy Ci spełnić te marzenia. Mamy dla Ciebie propozycję!

Innowację pedagogiczną steweardesa/steward na kierunku technik hotelarstwa.

Cele szczegółowe innowacji:

 • poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie obsługi ruchu lotniczego i morskiego
 • poznanie specyfiki pracy na lotnisku, pokładzie statku, obsługa terminali
 • opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego
 • zwiększenie sprawności ogólnej i pływania
 • opanowanie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zwiększenie zakresu branżowych umiejętności językowych

Kształcenie będzie się odbywało w cyklu czteroletnim, jednak autorskie treści z zakresu funkcjonowania personelu pokładowego realizowane będą podczas pierwszych trzech lat nauki.

Klasa technik hotelarstwa z innowacją pedagogiczną steward/stewardesa została objęta patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jest to 4 uczelnia w Europie i pierwsza w kraju, która uruchomiła specjalność Aviation Management. Program klasy patronackiej obejmuje prowadzenie wykładów i warsztatów zarówno w pracowniach ZSZ oraz WSIiZ w Rzeszowie i Kielnarowej.   

KIM JEST STEWARDESA / STEWARD?

Stewardessa to członek załogi statku wodnego albo powietrznego, obsługujący załogę i pasażerów podczas rejsu lub lotu, dbający o ich komfort i bezpieczeństwo. Termin ten powstał z połączenia słów „steward” i „hostessa”.

Zawód ten powstał w połowie ubiegłego stulecia. Podstawowym zadaniem stewardessy jest dbanie o bezpieczeństwo pasażerów. Przed każdym lotem/rejsem odbywa się szczegółowy briefing całej załogi w trakcie, którego omawiane są zadania dotyczące bezpieczeństwa pasażerów. Stewardesa to jedyna osoba z załogi na pokładzie samolotu, która ma bezpośredni kontakt z pasażerami, dba o stworzenie właściwiej atmosfery nierzadko wśród zestresowanych pasażerów, służy im pomocą, informacją, gwarantuje komfortowe warunki lotu. Stewardessa musi zapanować nad emocjami podróżnych w sytuacjach zagrożenia, podczas zmiany trasy samolotu spowodowanej warunkami pogodowymi. Musi być, więc doskonałym psychologiem, osobą budzącą zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście dodatkowym obowiązkiem stewardessy jest „schludny” wygląd i kompletny mundur.

 

Zawód ten wymaga dużo samodyscypliny, a czasem samozaparcia, cierpliwości i ­ szczególnie w sytuacjach niebezpiecznych ­ nieujawniania emocji. Konieczna jest także umiejętność dostosowania się do warunków i elastyczność oraz umiejętność obchodzenia się z ludźmi. Niebagatelną cechą jest też dyspozycyjność. Ponadto powinna być doskonale zorientowana, jak postępować w sytuacjach awaryjnych, w udzielaniu pierwszej pomocy, w przepisach bezpieczeństwa i procedurach serwisowych.

 

Przy ocenie kandydatek do pracy oprócz nabytej wiedzy brane są pod uwagę sposób bycia, kultura osobista, tzw. nastawienie na klienta, miła powierzchowność, dobra znajomość języków obcych, dobry stan zdrowia. W pracy, liczy się także zaangażowanie i profesjonalizm oraz bardzo poważne traktowanie zawodu. Ważna jest również miła aparycja i umiejętność pływania. Dodatkowymi atutami jest doświadczenie w obsłudze klienta, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.