Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA STAŻ DO HISZPANII

Przygotowania do  wyjazdu drugiej grupy na staż do Hiszpanii idą pełną parą.  W dniach 21 i 22 grudnia  2021 roku uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu kulturowym. Tematyka spotkań obejmowała:

  1. Geografię Hiszpanii i jej podział administracyjny,
  2. Kuchnię Hiszpanii,
  3. Historię, mentalność i zwyczaje Hiszpanów oraz Hiszpanek.

Celem spotkań było zapoznanie uczniów z historią, kulturą i obyczajami ludności, a także z geografią Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem Andaluzji, obszaru odbywania się praktyk. Przybliżono uczniom mentalność ludzi i kraju, w którym mają spędzić 3 tygodnie. Podczas spotkań krzewiono postawy tolerancji i otwartości wobec mieszkańców kraju goszczącego. Wskazano podobieństwa i różnice w upodobaniach kulinarnych Polaków i Hiszpanów. Zapoznano uczniów z przepisami ruchu drogowego, pomocą zdrowotną, walutą i orientacyjnymi cenami.

W ramach przygotowania kulturowego uczniowie zrobili „Tablice marzeń”, które przedstawiają plany i marzenia stażystów związane z wyjazdem na staż