Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

Staże w Hiszpańskiej Maladze - Erasmus+

W związku z rozporządzeniem rządu Republiki Włoskiej (art. 1 dekretu ustawodawczego nr 127/2021) podstawowym dokumentem przyjęcia uczniów na staże w ramach programu Erasmus + we Włoszech jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw COVID-19. Biorąc pod uwagę powyższe i w celu umożliwienia wszystkim chętnym uczniom Naszej szkoły odbycia ww. stażu informuję uczniów aplikujących do udziału w stażu, że planowana jest zmiana kraju odbywania stażu i termin. Staż odbędzie się w Hiszpanii w miejscowości Malaga w terminie: od 04.04.2022 r. do 22.04.2022 r. plus dodatkowe dni przeznaczone na podróż po otrzymaniu ostatecznej akceptacji Narodowej Agencji programu Erasmus+.

 

                                                                                                                              Zespół Projektowy