Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

Rozpoczynamy nabór na staż do Włoch w ramach projektu ERASMUS+

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie-Curie w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków-Osiedle, ul. Pustków-Osiedle 34 a

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie

realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu  pt.” Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, nr umowy: 2020-1-PL01-KA102-078661 w ramach projektu  Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2020, suma dofinansowania projektu: 74 626 EURO.
obejmującym: 

  • 3-tygodniowe staże zawodowe w zakładach pracy w Weronie, region administracyjny Wenecja Euganejska państwo: Włochy.
  • Termin: 28-03-2022r. do 15-04-2022r. 
  • zorganizowane zajęcia kulturowo-pedagogiczne we Włoszech,
  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w szkole.

 

Regulamin oraz formularze potrzebne do zgłoszenia się w projekcie do pobrania poniżej:

Regulamin naboru na staż do Włoch w ramach projektu ERASMUS+

Formularz zgłoszeniowy do projektu ERASMUS+

Formularz zgłoszeniowy do projektu ERASMUS+ - RODO