Wizyta monitorująca w Hiszpanii

b_150_100_16777215_00_images_sprawozdanieosak.jpgW dniach 01 - 04. 11. 2017 odbyła się wizyta monitorująca przebieg praktyk w hiszpańskiej miejscowości Ubeda, w ramach projektu „Staże zagraniczne w branży gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces, na krajowym i zagranicznym rynku pracy”. Nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu pani Katarzyna Osak, odwiedziła miejsca odbywania staży, aby sprawdzić warunki pracy i komunikację w języku hiszpańskim. Celem wizyty było sprawdzenie prawidłowości przebiegu stażu, warunków mieszkaniowych i żywieniowych uczestników projektu, oraz kontrola realizacji programu kulturowego.

Obecni stażyści to trzecia grupa uczniów biorąca udział w projekcie. Na praktyce przebywa 20 uczniów z klasy trzeciej technik żywienia i usług gastronomicznych oraz klasy czwartej technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie ramach swojej mobilności odbywają staż w hiszpańskich hotelach i restauracjach, uczą się języka hiszpańskiego, a także uczestniczą w programie kulturalnym.

Opiekę nad uczniami sprawują: pani Jolanta Urbańska oraz pani Jadwiga Łukaszewska. Panie opiekunki, które towarzyszą uczniom w trakcie pobytu w Hiszpanii, czuwają nad bezpieczeństwem uczestników oraz nad prawidłową realizacją projektu.

W czwartek (2.11.2017) i piątek (3.11.2017) delegacja spotkała się z panią Barbarą Dzieża, przedstawicielką organizacji partnerskiej euroMind, obserwowano zajęcia języka hiszpańskiego oraz formy spędzania wolnego czasu przez uczniów po pracy. Omówiono między innymi przebieg projektu oraz szczegóły dalszej współpracy – dokonano kontroli dzienniczków praktyk. Następnie zmonitorowano zakłady pracy, w których pracują uczniowie. Zwrócono uwagę na duże umiejętności zawodowe uczniów, ich zaangażowanie w pracę i radzenie sobie w nowym kulturowo i językowo miejscu. Wszyscy pracodawcy są bardzo zadowoleni z praktykantów z Polski. Chwalili zaangażowanie, umiejętności praktyczne uczniów ale zwracali także uwagę na nowe kompetencje, które uczniowie zdobędą w ich zakładach pracy. Podczas wizyty odbyły się spotkania z uczestnikami stażu i opiekunkami młodzieży z ramienia szkoły. W trakcie tych spotkań młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu i pracy u hiszpańskich pracodawców. Zapoznano się również z opinią opiekunek, które miały okazję poznać uczniów bliżej, obserwowały relacje panujące w grupie, postępy w doskonaleniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych uczniów. Przeprowadzono także ankietę wśród uczestników projektu, która potwierdziła, że uczestnicy są zadowoleni z przebiegu mobilności. Sprawdzono i uzupełniono również dzienniczki praktyk.

Wizyta potwierdziła prawidłowość przebiegu praktyk. Uczniowie wykonują w zakładach pracy czynności zgodne z tymi zawartymi w porozumieniu o programie stażu.

                                                                                                                                          Opracowała: Katarzyna Osak

b_150_100_16777215_00_images_sprawozdanieosak1.jpg

b_150_100_16777215_00_images_sprawozdanieosak2.jpg