Hola España!!! Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu wyjeżdżają na staże do Hiszpanii

b_150_100_16777215_00_images_espan1112.jpg29 października b.r. 20 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu z technikum hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami wylatuje samolotem z na trzytygodniowy staż do Hiszpanii.

Dzięki środkom finansowym uzyskanym na realizowany projekt ,,Staże zagraniczne w branży gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces na krajowym i europejskim rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych, doskonale dostosowanych do oczekiwań każdego z uczniów obiektach gastronomicznych i hotelowych uczniowie ze wszystkich kierunków kształcenia zawodowego występujących w naszej szkole będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, uzyskać dodatkowe kwalifikacje i doskonale przygotować się do podjęcia pracy w wybranym zawodzie.

Skierowanie uczniów do odbycia stażu do konkretnej hiszpańskiej firmy poprzedziła analiza złożonych listów motywacyjnych i cv oraz rozmowa kwalifikacyjna na skype z opiekunem naszego projektu z firmy partnerskiej w Hiszpanii.

Realizacja projektu obejmuje przygotowanie pedagogiczne-językowe w ramach, którego we wrześniu i październiku b.r. odbyły się zajęcia dla uczestników projektu z pierwszej pomocy poświęcone postępowaniu w nagłych wypadkach w zakładzie pracy, zajęcia na temat radzenia sobie ze stresem w związku z rozłąką z bliskimi i pracą w międzynarodowym zespole oraz bezpieczeństwu w czasie podróży.

Dla uczestników projektu zorganizowano także 30-godzinny kurs języka hiszpańskiego, który odbywał się w ZSZ w Pustkowie –Osiedlu. Uczestnicy kursu otrzymali słowniki polsko-hiszpańskie, materiały przygotowane przez lektorkę języka hiszpańskiego oraz certyfikat ukończenia kursu.

Na początku października odbyły się dwa spotkania z beneficjentami projektu i ich opiekunami na stażu, na których przekazano wszystkie informacje związane z wyjazdem i pobytem w Hiszpanii. Omówiono kwestie podróży, przekazano informację o miejscach odbywania stażu, rozdano stroje robocze, zapoznano z regulaminem korzystania z basenu i regulaminem zakwaterowania.

Działania projektowe obejmuje również program kulturowy w ramach, którego uczniowie zapoznają się z kulturą Hiszpanii. Działania te realizowane są zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. W szkole odbył się Dzień Hiszpański a na gazetkach szkolnych widnieją akcenty promujące kulturę i hiszpańską. Także w Hiszpanii czeka na uczniów bogaty program kulturalny w ramach, którego zorganizowane będą wycieczki do Cordoby i Granady, spotkania z hiszpańskimi uczniami szkół średnich, wyjścia do muzeum a także 10-godzinny kurs konwersacji w języku hiszpańskim zawodowym. Budżet całego projektu to 183 985,99 PLN – cała kwota pochodzi ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) a sam projekt realizowany jest na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. Wszystkie działania w ramach projektu są dla uczniów bezpłatne – dodatkowo uczniowie w ramach wsparcia indywidualnego otrzymali kwotę

Cieszymy się, że kolejna już grupa uczniów naszej szkoły będzie mogła skorzystać bezpośrednio ze środków unijnych – mówi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu: Sławomir Słyś. Mając doświadczenie z realizacji poprzednich projektów jesteśmy przekonani, że zapewniamy uczniom najlepsze warunki do realizacji mobilności a w Hiszpanii spotkają się z serdecznością i gościnnością.

W Hiszpanii uczniowie zamieszkają w pięknej turystycznej miejscowości wpisanej na listę zabytków UNESCO – Ubeda. To już nie pierwsza wizyta uczniów Zespołu Szkół Zawodowych z Pustkowa-Osiedla w tym pięknym andaluzyjskim mieście – w poprzednich latach szkolnych gościły tam dwie grupy uczniów ze szkoły zawodowej w Pustkowie–Osiedlu.

Potwierdzeniem uzyskanej na stażach wiedzy i umiejętności będzie certyfikat Europass Mobility, certyfikaty językowe oraz certyfikat odbycia stażu zwiększające konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy, a zdobyte kwalifikacje są wysoko cenione przez pracodawców.