Dotacje Ministerstwa Obrony Narodowej

INFORMACJA o otrzymaniu dotacji MON dla oddziału przygotowania wojskowego

b_150_100_16777215_00_images_Tablica-dofinansowanie-OPW-2023_1_.jpgDotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane „pakietem ubiorczym ucznia OPW”.

 

 

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 4 umowy nr 117_ OPW/J/3300026620/922 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 23.11.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a  Powiatem Dębickim z siedzibą w Dębicy  informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 33 640,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 29 uczniów OPW w roku szkolnym 2023/2024 ze szkoły prowadzonej przez Powiat Dębicki tj.  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu z siedzibą w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 34a, 39-206 Pustków 3

Koszt realizacji zadania: 42 050,00 zł, z czego:

  • 33 640,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
  • 8 410,00 zł – wkład własny Powiatu Dębickiego.