Biblioteka

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO NA KARTKĘ/LAURKĘ WRAZ Z CYTATEM I ŻYCZENIAMI Z OKAZJI DNIA KOBIET

CELE KONKURSU:

- mobilizowanie uczniów do pracy twórczej i mobilizowanie uczniów do pracy

- rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

- rozwijanie wrażliwości na słowo pisane,

- zwrócenie uwagi na ideę obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet,

- korzystanie podczas wyboru cytatu z pozycji książkowych Biblioteki szkolnej.

 

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

 

ORGANIZATOR: Biblioteka szkolna.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSZ im. Marii Skłodowskiej –Curie w Pustkowie Osiedlu.

2. Uczestnicy konkursu:

a) wykonują jedną kartkę/laurkę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi - rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, itp. z  ogólnymi życzeniami z okazji Dnia Kobiet, które poprzedzi cytat (podany wraz z jego autorem) kojarzący się ze świętem obchodzonym przez Panie,

b) lub piszą pracę na temat: „Zwykłe –niezwykłe kobiety wokół nas” (forma dowolna: opowiadanie, esej, wiersz…) i podpisane składają w bibliotece w formie wydruku komputerowego (czcionka 12, maksymalnie 2 strony A4).

3. Prace uczestników oceniane będą przez Jury (panie: A. Rokitę, p. D. Sadkowską-Kaczkę, K. Osak i  R. Dykiel), które w swojej ocenie będzie uwzględniać:

a) w przypadku pracy plastycznej:

- - poziom artystyczny wykonanej pracy,

- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania,

- ciekawą treść życzeń,

-oryginalność w wyborze fragmentu prozy czy wiersza (cytatu).

b) w przypadku pracy literackiej:

- oryginalność w ujęciu tematu,

- sposób ukazania postaci kobiecej,

- poprawność zapisu pracy.

4. Jury wybierze 2 najładniejsze kartki oraz prace literackiej i przyzna nagrody. Dodatkowo uczeń otrzyma cząstkową ocenę(6) z języka polskiego.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Prace konkursowe powinny być dostarczone przez uczestników do Biblioteki szkolnej do 02.03.2018 r. Praca konkursowa powinna zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 07.03.2018 r.

8. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na publikację jego pracy i wizerunku na stronie internetowej zszpustkow.edu.pl