Biblioteka

Edukacja czytelnicza i medialna w ZSZ w Pustkowie Osiedlu

 

W roku szkolnym 2016/2017 pod patronatem biblioteki realizowana będzie w naszej szkole ścieżka edukacyjna „Edukacja czytelnicza i medialna”. Ścieżka edukacyjna jest rodzajem zajęć o charakterzeb_150_100_16777215_00_images_edu.jpg międzyprzedmiotowym, realizowanym we wszystkich typach szkół. Treści ścieżek mają szczególne znaczenie wychowawcze i poznawcze i nie mieszczą się w całości w żadnym z przedmiotów nauczania. Realizacja ścieżek odbywa się zazwyczaj w ramach różnych przedmiotów i wymaga ścisłej współpracy nauczycieli, którzy włączają do realizacji swojego programu odpowiednie treści. Ścieżka realizowana będzie poprzez model rozbieżny(wieloprzedmiotowy) na kilku przedmiotach bez synchronizacji czasowej, tzn. na lekcjach przedmiotowych, których temat pokrywa się z treścią ścieżki bez uwzględnienia czasu realizacji innych treści ścieżki przez pozostałych nauczycieli. Podsumowanie zajęć odbędzie się po zrealizowaniu wszystkich treści.

 

Termin realizacji: 05.09.2016r-28.04.2016r