,,Trucizny z domowego komina” – cykl działań podejmowanych w naszej szkole

 b_150_100_16777215_00_images_logo321.jpgSiódmy  rok trwa podjęta z  inicjatywy p. dyrektora Sławomira Słysia, przy aktywnej pomocy pani Joanny Przeworskiej z Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Dębicy akcja ,,Trucizny z domowego komina” propagująca konieczność działań zapobiegających paleniu śmieci w domowych kotłach.

 Polega ona na zorganizowaniu w naszej szkole VI edycji  konkursu na plakat oraz prezentację multimedialną pod tytułem „Trucizny z domowego komina”, informującą o wpływie  zanieczyszczeń emitowanych z domowych palenisk na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka, dla uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu dębickiego.

    Konkurs zorganizowany w formie online  cieszył się zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i średnich (były szkoły, które przesłały po kilkadziesiąt prac).

    Nagrody otrzymali :

- w kategorii szkół podstawowych

       I miejsce Aleksandra Czerwiec Szkoła Podstawowa w Paszczynie

                           -opiekun p. Małgorzata Tyksińska

       II miejsce Kacper Tuszyński Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

                            - opiekun p. Elżbieta Tabas

       III miejsce Michał Pyrchla  Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

                            - opiekun p. Elżbieta Tabas

 - w kategorii szkół średnich

         I miejsce Patrycja Krakowska Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

                             - opiekun p. Małgorzata Szot

        II miejsce Patryk Fryz Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu

        III miejsce Izabela Gawron Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

                           - opiekun p. Małgorzata Szot

      

   Nagrodami dla laureatów konkursu będą , przesłane drogą pocztową na adres szkoły ,talony do EMPIKU oraz wycieczka zorganizowana w czerwcu 2021 r. do Ojcowskiego Parku Narodowego.

   Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie uczniom szkół podstawowych i średnich oraz nauczycielom opiekunom prac.

      W ramach kampanii prowadzonej z inicjatywy  naszych uczniów  wydrukowaliśmy, dzięki środkom finansowym pozyskanym ze Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Firmy DARCO Sp. z o.o. , ulotki edukacyjne. Mają one na celu zwrócenie uwagi szerokiej rzeszy mieszkańców naszego powiatu na problem trucizn emitowanych do atmosfery z domowych palenisk.

      Działania podjęte w ramach akcji ,,Trucizny z domowego komina”, będą kontynuowane w kolejnych latach.

J.Łukaszewska