Rocznica napaści ZSRR na Polskę – 17 września 1939 roku Pamiętamy!

Jak co roku uczniowie naszej szkoły pamiętali o rocznicy napaści ZSRR na naszą Ojczyznę - 17 września 1939 roku. Przedstawiciele pierwszej i drugiej klasy Liceum Mundurowego przedstawili krótką muzyczno-słowną prezentację poprzez nasz szkolny radiowęzeł.

b_150_100_16777215_00_images_wrzesien.jpg

Utwór Jacka Kaczmarskiego „Ballada wrześniowa” wprowadził społeczność szkolną w klimat tego wyjątkowego dnia. Po nim wysłuchaliśmy historycznego tła tamtych dni. Na koniec wszyscy „Na cześć bohaterskiej obrony i walk Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygady Rezerwowej Kawalerii „Wołkowysk”, Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, Harcerzy i obrońców cywilnych Grodna i Wilna […]”, powstali i uczcili pamięć bohaterów minutą ciszy oraz odsłuchaniem sygnału „ Śpij Kolego”.

Cześć i chwała bohaterom!