Powstanie Oddział Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu

b_150_100_16777215_00_images_oddza.jpgStarostwo Powiatowe w Dębicy złożyło wniosek  do Ministerstwa Obrony Narodowej o utworzenie w Zespole  Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu  klasy mundurowej -  Oddziału Przygotowania Wojskowego. W roku szkolnym 2020/2021 klasa mundurowa po uzyskaniu stosownych rekomendacji rozpocznie realizację edukacji wojskowej w ramach OPW.

Szkoła w Pustkowie  - Osiedlu od wielu lat prowadzi klasy mundurowe. W roku 2019 podpisała  porozumienie o współpracy z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej z Rzeszowa,   corocznie  składa wniosek o ujęcie w rocznym planie współpracy, dzięki czemu żołnierze 33 blp z Dębicy  regularnie prowadzą zajęcia z młodzieżą.  Widać, że szkole zależy na utrzymaniu klas mundurowych, gdyż podejmuje wiele inicjatyw, aby urozmaicić i uatrakcyjnić ten kierunek. Młodzież poznaje wszystkie służby mundurowe, organizowane są obozy wojskowe oraz wycieczki tematyczne do Zakładu karnego, Policji,  Straży pożarnej, Oddziału Antyterrorystycznego Policji w Zaczerniu, oraz WKU z Mielca.  Uczniowie uczestniczą w zajęciach na strzelnicy w Tarnowie i Ropczycach. Startują w zawodach „Sprawni jak żołnierze” oraz „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

Nowo powstające OPW to wielkie ułatwienie dla uczniów,  którzy otrzymają umundurowanie i wyposażenie.  Będą  również realizować program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.  Co ciekawe, w klasie IV uczniowie odbędą co najmniej 50 godzin zajęć praktycznych w formie obozu szkoleniowego.

Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej,  z regulaminów musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego i pierwszej pomocy.

Wprowadzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego daje uczniom wiele korzyści takich, jak:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych;
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu zaprasza absolwentów szkół podstawowych do klasy mundurowej - Oddziału Przygotowania Wojskowego.