Konsultacje z nauczycielami dla maturzystów oraz uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich…

 1. I. Informuję, że od 25 maja 2020 r. odbywać się będą w Naszej szkole konsultacje maturalne dla maturzystów - godziny konsultacji poprzez dziennik elektroniczny przekazali Wam nauczyciele. 1 czerwca 2020 r. / tj. poniedziałek / o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie dla Uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego, na którym zostaniecie poinformowani o zasadach bezpieczeństwa dotyczących przeprowadzanego egzaminu maturalnego. Szkolenieodbędzie się poprzez aplikację MS Teams.
 2. II. Od 1 czerwca 2020 r. w konsultacjach będą mogli brać udział pozostali uczniowie tzn. uczniowie klas 1, 2 i 3 – szczegółowy harmonogram konsultacji poprzez dziennik elektroniczny przekazali Wam nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów .

Ważne!!! - Udział w konsultacjach uczniowie zgłaszają najpóźniej dzień przed planowanym terminem konsultacji do godz. 12.00 a w przypadku konsultacji poniedziałkowych do godz. 13 w piątek.

III. Podstawowa zasady bezpieczeństwa podczas konsultacji:

 1. W trakcie konsultacji zarówno nauczyciele, jak i uczniowie/absolwenci, powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa, wskazanych przez GIS, MZ i MEN (dezynfekcja rąk bezpośrednio po wejściu do szkoły, wchodzenie do szkoły i do danej sali oraz opuszczanie pomieszczeń w maskach założonych na nos i na usta, 4 m2 na osobę, 2-metrowa odległość między osobami, 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali, zasada 1 uczeń – 1 stolik).
 2. Konsultacje powinny odbywać się indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie do 12 uczniów/absolwentów w 1 grupie przy zachowaniu odpowiednich odległości).
 3. W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie/absolwenci zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej i niemający styczności z osobami znajdującymi się na kwarantannie lub w izolacji z powodu koronawirusa.
 4. Jeżeli uczeń/absolwent umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 5. Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. Bezwzględnie należy stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 9. W dniach od 15 do 19 czerwca biblioteka szkolna będzie otwarta w godzinach od 8:00 do 12:00.