Zdalne kształcenie..

W związku z rozpoczęciem kształcenia zdalnego i stosowanych różnorodnych sposobów jego organizacji zachęcam Państwa do zapoznania się z listem Pani Małgorzat Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w którym można znaleźć wiele cennych wskazówek co do metod i form realizacji ww. kształcenia. Zachęcam Państwa do stosowania różnorodnych form realizacji, podziału treści nauczania na mniejsze porcje tak aby każdy uczeń mógł samodzielnie podołać stawianym przez Państwa nauczycieli wymaganiom, postuluję stosowanie „naprzemiennego” kształcenia ( przed „ekranem” i bez ).

W związku z powyższym proszę Państwa aby przed rozpoczęciem każdego kolejnego tygodnia pracy poprzez kształcenie zdalne ustalić, które zajęcia lekcyjne będziecie Państwo realizować on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, a które w innej formie np. poprzez dziennik elektroniczny, platformy e-podręczniki czy kontakt poprzez media społecznościowe. Ww. informacje proszę wysłać uczniom najpóźniej do godziny 16.00 każdej niedzieli poprzedzającej kolejny tydzień zajęć. Jednocześnie proszę wychowawców aby zachęcali Rodziców naszych uczniów to zakładania swojego konta na naszym dzienniku elektronicznym jako najlepszej formy konsultacji i wyjaśniania spraw bieżących. Po raz kolejny zwracam się z prośbą do wychowawców o informację czy są uczniowie, którzy z przyczyn technicznych nie mogą korzystać z narzędzi informatycznych stosowanych przez naszą szkołę w nauczaniu zdalnym.

Poniżej link do pisma Pani Kurator….

images/list_podkarpackiego_kuratora_oswiaty_250320.pdf

 

Lista adresów e-mail nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu do konsultacji  / kontaktu z nauczycielami.

Adresy e-mail nauczycieli ZSZ w Pustkowie-Osiedlu

 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia – Sławomir Słyś